Nasi eksperci

Centrum Badań Laboratoryjnych

 • dr inż. Mateusz Kukliński

  Główny specjalista – Kierownik Laboratorium Badań Materiałowych

 • Bartosz Grzelka

  Główny specjalista - Kierownik Sekcji Badań Wytrzymałościowych

 • dr inż. Justyna Rozwalka

  Główny specjalista - Z-a kierownika ds. Metaloznawstwa

 • dr inż. Daniel Andrzejewski

  Główny specjalista ds. metaloznawstwa

 • dr inż. Andrzej Noskowiak

  Lider obszaru - Z-ca kierownika ds. materiałów i wyrobów drzewnych

 • dr inż. Krystian Woźniak

  Główny specjalista - Kierownik Laboratorium Badań Elektrotechnicznych

 • dr inż. Adam Maćkowiak

  Lider Obszaru - Z-ca Kierownika ds. Technologii Radiowych i Kompatybilności Elektromagnetycznej

 • Adam Garczarek

  Główny Specjalista - Z-ca Kierownika ds. Badań Elektrycznych

 • dr inż. Magdalena Witczak

  Lider obszaru - Kierownik Laboratorium Badań Środowiskowych

 • dr inż. Magdalena Czajka

  Lider obszaru - Z-ca Kierownika Laboratorium Badań Środowiskowych

 • Małgorzata Walkowiak

  Starszy specjalista ds. badań biopaliw stałych

 • Dominik Starzonek

  Lider obszaru - Z-ca Kierownika Laboratorium Badań Środowiskowych

 • Dawid Kuciarski

  Starszy Specjalista ds. Jakości - Kierownik Laboratorium Metrologicznego

 • dr inż. Rafał Rubach

  Główny specjalista - Kierownik Laboratorium Obróbki Cieplnej

Centrum Transformacji Cyfrowej

 • Maciej Niemir

  Główny specjalista - Kierownik Grupy Badawczej Informatyki

 • Jarosław Tomaszewski

  Lider obszaru ds. zarządzania portfelem projektów

 • Marcin Śpiewak

  Lider obszaru ds. User Experience

 • dr inż. Filip Nowak

  Lider obszaru – Kierownik Grupy Badawczej Transformacji Procesów

 • Tomasz Markowski

  Lider obszaru - Kierownik Laboratorium Nowoczesnych Technologii

Centrum Zrównoważonej Gospodarki

 • dr inż. Mateusz Marczewski

  Lider obszaru ds. rozwoju materiałów inżynierskich

 • dr hab. inż. Dominika Janiszewska-Latterini

  Lider obszaru ds. rozwoju materiałów naturalnych

 • dr inż. Agata Bieńczak

  Lider obszaru ds. techniki i technologii spożywczej

 • dr inż. Szymon Szkudelski

  Lider obszaru ds. kształtowania objętościowego

 • dr inż. Tomasz Gądek

  Lider obszaru ds. kształtowania blach

 • dr inż. Mateusz Sydow

  Lider obszaru ds. ochrony środowiska

 • dr hab. inż. Wojciech J. Cichy

  Główny specjalista ds. bioenergii i chemicznej konwersji drewna

 • Grzegorz Kubicki

  Starszy specjalista ds. inżynierii powierzchni

Centrum Nowoczesnej Mobilności

 • dr inż. Jacek Wojciechowski

  Lider Obszaru – Z-ca Kierownika Grupy Badawczej Elektrotechniki, Automatyki i Robotyki

 • dr inż. Maksymilian Cierniewski

  Główny specjalista ds. układów sterowania

 • Rafał Baran

  Główny specjalista – Kierownik Grupy Badawczej Elektrotechniki, Automatyki i Robotyki

 • Mateusz Nijak

  Główny specjalista ds. mechatroniki i automatyki

 • Michał Zawada

  Główny specjalista ds. mechatroniki i automatyki

 • Damian Dubisz

  Starszy specjalista ds. rozwoju logistyki

 • Jacek Zając

  Główny specjalista - Z-ca Kierownika Grupy Badawczej Logistyki

 • Marta Cudziło

  Z-Ca Dyrektora Centrum Nowoczesnej Mobilności, Kierownik Grupy Badawczej Logistyki

 • Marta Waldmann

  Starszy specjalista ds. rozwoju logistyki

 • Martyna Zielińska

  Główny specjalista ds. rozwoju logistyki

 • dr inż. Wiktor Żuchowski

  Główny specjalista ds. rozwoju logistyki

 • dr inż. Marcin Kruś

  Lider obszaru - Kierownik Sekcji Modelowania i Symulacji

 • dr inż. Dawid Witkowski

  Starszy specjalista ds. badań symulacyjnych

 • Adrian Szeszycki

  Starszy specjalista ds. badań symulacyjnych

 • dr hab. inż. Florian Adamczyk

  Lider obszaru ds. eksploatacji maszyn rolniczych

 • Paweł Nawrocki

  Główny specjalista ds. konstrukcji maszyn rolniczych i leśnych

 • dr inż. Roman Rogacki

  Lider obszaru ds. konstrukcji maszyn rolniczych

 • Marek Szychta

  Główny specjalista ds. konstrukcji maszyn rolniczych i leśnych

 • Tomasz Szulc

  Kierownik Sekcji Rozwoju Maszyn Rolniczych i Leśnych

 • Jan Świątczak

  Główny specjalista ds. lokomotyw i pojazdów towarowych

 • dr inż. Marek Sobaś

  Główny specjalista ds. układów biegowych

 • Paweł Krawiec

  Starszy specjalista ds. systemów hamulcowych

 • Piotr Dobrowolski

  Główny specjalista ds. lokomotyw i pojazdów towarowych

 • Piotr Jachnik

  Starszy specjalista ds. lokomotyw i pojazdów towarowych

 • dr inż. Piotr Michalak

  Lider Obszaru – Kierownik Sekcji Rozwoju Pojazdów Szynowych

 • Sławomir Kleiber

  Starszy specjalista ds. pojazdów pasażerskich

 • Tomasz Antkowiak

  Główny specjalista ds. układów biegowych

 • Wiesław Grześkowiak

  Główny specjalista ds. pojazdów pasażerskich

 • Wojciech Jakuszko

  Główny specjalista ds. lokomotyw i pojazdów towarowych – Z-ca Kierownika Sekcji Rozwoju Pojazdów Szynowych

 • Andrzej Budzisz

  Starszy specjalista ds. pojazdów szynowych

 • Paweł Maciąg

  Starszy specjalista ds. pojazdów pasażerskich

 • Marek Szalski

  Starszy specjalista ds. lokomotyw i pojazdów towarowych

 • Mateusz Motyl

  Lider obszaru - Kierownik Grupy Badawczej Konstrukcji

 • Piotr Tarnawski

  Lider obszaru - Dyrektor Centrum Nowoczesnej Mobilności