Ochrona danych osobowych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, dalej „Łukasiewicz – PIT” w ramach realizowanych przez siebie zadań jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe. Przetwarzanie danych osobowych przez Łukasiewicz – PIT odbywa się w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Podstawowym celem Łukasiewicz – PIT w kontekście przetwarzania danych osobowych jest ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z czynnościami przetwarzania ich danych.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z treścią art. 13 i art. 14 RODO Łukasiewicz – PIT zobowiązany jest do podawania informacji w przypadku:
 1. zbierania danych od osoby, której dane dotyczą;
 2. pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.
W oparciu o art. 12 ust. 1 RODO informacje te podawane są przez Łukasiewicz – PIT w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych udzielane są przez Łukasiewicz – PIT pisemnie, w tym elektronicznie. Mając na uwadze art. 12 ust. 5 RODO Łukasiewicz – PIT nie pobiera opłat za podanie informacji na mocy art. 13 i 14 RODO. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Łukasiewicz – PIT może:
 1. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji lub podjęcia żądanych działań; albo
 2. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
Obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter, spoczywa na Łukasiewicz – PIT. Klauzule informacyjne Łukasiewicz – PIT:
 1. klauzula informacyjna RODO ogólna
 2. klauzula informacyjna RODO ogólna (prosty język)
 3. klauzula informacyjna RODO zamówienia publiczne
 4. klauzula informacyjna RODO umowy (porozumienia, list intencyjny)
 5. klauzula informacyjna RODO pracownicy
 6. klauzula informacyjna RODO w związku z realizacją projektu „Katalogi Administracji Publicznej”
 7. klauzula informacyjna RODO badanie profilu medialnego partnerów Łukasiewicz-PIT
 8. klauzula informacyjna RODO w związku z realizacją projektu „Konto przedsiębiorcy – Usługi online dla firm w jednym miejscu”
 9. klauzula informacyjna RODO zamówienia poniżej progu
 10. klauzula informacyjna RODO do celów marketingowych
 11. klauzula informacyjna RODO w związku z realizacją projektu „Tracker 2.0”
 12. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procesem udzielania patronatów
 13. klauzula informacyjna w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym dotycząca przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego