Branżowy Punkt Kontaktowy

Branżowy Punkt Kontaktowy

Celem Branżowego Punktu Kontaktowego w Łukasiewicz -PIT jest wsparcie naukowców i przedsiębiorców z branży transformacji cyfrowej w pozyskiwaniu finansowania na innowacyjne badania i wdrażanie nowatorskich technologii z programu Horyzont Europa.

BPK Transformacja Cyfrowa obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z rozwojem technologii, w tym Internetu Rzeczy (IoT), Sztucznej Inteligencji (AI) czy automatyzacji przyczyniającej się do optymalizacji i doskonalenia procesów. Dodatkowo koncentruje się na usprawnieniu komunikacji oraz wymianie informacji, w oparciu o wykorzystanie dużej ilości danych pozwalających na predykcje i lepsze planowanie operacyjne oraz budowanie relacji. Prowadzone działania skierowane są do wszystkich dziedzin życia oraz sektorów gospodarki, i mają na celu rozwój inteligentnych rozwiązań.

Działania
 • organizacja szkoleń i warsztatów,
 • organizacja i udział w wydarzeniach matchmakingowych, networkingowych i brokerskich,
 • współpraca z organizacjami badawczymi, jednostkami finansującymi prace badawcze, jednostkami administracji publicznej oraz przedsiębiorstwami,
 • współpraca z organizacjami międzynarodowymi

Obszary
 • inteligentne usługi dla obywatela i przedsiębiorstwa
 • data science
 • sztuczna inteligencja
 • sieciowanie cyfrowe, Internet rzeczy
 • inteligentna logistyka
 • inteligentne miasta
 • cyfrowe rolnictwo
 • cyfrowa edukacja
 

Program Ramowy Horyzont Europa 2021-2027

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa jest największym w historii Unii Europejskiej międzynarodowym programem w zakresie badań naukowych i innowacji.

W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro.

W ramach konkursów mogą być składane projekty o wartości od 1 do 20 mln euro. Takie środki pozwalają na wsparcie badań przełomowych wykorzystujących nowoczesną infrastrukturę, a także umożliwiają testowanie kosztochłonnych technologii w różnych obszarach.

horyzon-europa

Kto może uczestniczyć?

 • Instytuty badawcze, uczelnie wyższe, jednostki publiczne, duże przedsiębiorstwa, MŚP, start-upy, stowarzyszenia, fundacje, organizacje międzynarodowe


Kontakt


Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański
Instytut Technologiczny
ul. Ewarysta Estkowskiego 6,
61-755 Poznań
pok. B218
email: bpkcyfrowa@pit.lukasiewicz.gov.pl
logo LinkedIn
Logo_Nauki_i_Szkolnictwa_Wyższego
Dofinansowano z przedsięwzięcia Ministra Nauki "Branżowe Punkty Kontaktowe dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa"
Dofinansowano ze środków budżetu państwa