Branżowy Punkt Kontaktowy

Branżowy Punkt Kontaktowy

Celem Branżowego Punktu Kontaktowego w Łukasiewicz -PIT jest wsparcie naukowców i przedsiębiorców z branży transformacji cyfrowej w pozyskiwaniu finansowania na innowacyjne badania i wdrażanie nowatorskich technologii z programu Horyzont Europa.

BPK Transformacja Cyfrowa obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z rozwojem technologii, w tym Internetu Rzeczy (IoT), Sztucznej Inteligencji (AI) czy automatyzacji przyczyniającej się do optymalizacji i doskonalenia procesów. Dodatkowo koncentruje się na usprawnieniu komunikacji oraz wymianie informacji, w oparciu o wykorzystanie dużej ilości danych pozwalających na predykcje i lepsze planowanie operacyjne oraz budowanie relacji. Prowadzone działania skierowane są do wszystkich dziedzin życia oraz sektorów gospodarki, i mają na celu rozwój inteligentnych rozwiązań.

Działania

 • organizacja szkoleń i warsztatów,
 • organizacja i udział w wydarzeniach matchmakingowych, networkingowych i brokerskich,
 • współpraca z organizacjami badawczymi, jednostkami finansującymi prace badawcze, jednostkami administracji publicznej oraz przedsiębiorstwami,
 • współpraca z organizacjami międzynarodowymi

Obszary

 • inteligentne usługi dla obywatela i przedsiębiorstwa​
 • data science​
 • sztuczna inteligencja​
 • sieciowanie cyfrowe, Internet rzeczy​
 • inteligentna logistyka​
 • inteligentne miasta​
 • cyfrowe rolnictwo​
 • cyfrowa edukacja​

 

Program Ramowy Horyzont Europa 2021-2027

horyzon-europa
Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa jest największym w historii Unii Europejskiej międzynarodowym programem w zakresie badań naukowych
i innowacji.

W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro.

W ramach konkursów mogą być składane projekty o wartości od 1 do 20 mln euro. Takie środki pozwalają na wsparcie badań przełomowych wykorzystujących nowoczesną infrastrukturę, a także umożliwiają testowanie kosztochłonnych technologii w różnych obszarach.

 

Kto może uczestniczyć?​

 • Instytuty badawcze, uczelnie wyższe, jednostki publiczne, duże przedsiębiorstwa, MŚP, start-upy, stowarzyszenia, fundacje, organizacje międzynarodowe

Logo_Ministerstwa_Edukacji_i_Nauki

Dofinansowano z przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Branżowe punkty kontaktowe dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa”.

 

Skontaktuj się z nami