mgr inż. Jarosław Tomaszewski

mgr inż. Jarosław Tomaszewski

Z-ca Dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowych. Lider obszaru - Kierownik Grupy Badawczej Gospodarki Cyfrowej


Doświadczenie i wykształcenie

Ukończył Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny na kierunku Telekomunikacja ze specjalizacją Inżynieria komputerowa. Od ponad 25 lat bierze udział w budowie i wdrażaniu dużych systemów informatycznych z obszaru telekomunikacji, finansów, ubezpieczeń oraz e-administracji publicznej, których realizacja odbywała się zarówno w kraju jak i zagranicą.

Obszar, w którym jest ekspertem

Cyfryzacja administracji publicznej jest ważnym obszarem działań Łukasiewicz – PIT. Celem jest szerokie udostępnianie obywatelom cyfrowych usług publicznych o wysokim poziomie dojrzałości i użyteczności, co zachęca do ich wykorzystywania i ułatwia kontakt z administracja.

Cyfryzacja administracji publicznej to jednak nie tylko cyfryzacja usług, ale także zmiany w procesach organizacyjnych podmiotów publicznych mające na celu maksymalne wykorzystanie możliwości jakie daje cyfryzacja w tym m.in. eliminacja czy też automatyzacja czynności czy też integracja z innymi systemami.

O Łukasiewicz – PIT

Praca w Łukasiewicz – PIT daje mi możliwość brania udziału w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla administracji i biznesu, które są wykorzystywane przez miliony użytkowników.

Skontaktuj się z nami