Projekty

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny realizuje projekty naukowe oraz badawczo-rozwojowe mające wkład w rozwój nauki oraz gospodarki. Instytut posiada bogate doświadczenie przy realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych przez różne instytucje, jak np.: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz w ramach projektów finansowanych z funduszy unijnych. Łukasiewicz – PIT prowadzi wielokierunkową współpracę z licznymi jednostkami naukowymi w kraju i na świecie. Duża część projektów realizowana jest we współpracy z przedsiębiorstwami, działając m.in. w obszarach technologii drewna, obróbki plastycznej, pojazdów szynowych, technologii rolniczej i spożywczej, logistyki oraz technologii informacyjnych.
Skontaktuj się z nami