Projekty

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny realizuje projekty naukowe oraz badawczo-rozwojowe mające wkład w rozwój nauki oraz gospodarki.