Baner Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Sieć Badawcza Łukasiewicz to unikatowy projekt o ogromnym potencjale komercyjnym

Jesteśmy zintegrowanym graczem rynkowym dostarczającym atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania. Z ośmioma tysiącami pracowników, 26 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w 12 polskich miastach, jesteśmy trzecią co do wielkości siecią badawczą w Europie.

Stanowimy tę część nauki, która pracuje dla przedsiębiorczości i wspiera rozwój polskich firm. Działając w formule Science is Business spotykamy się z przedsiębiorcami i oferujemy rozwiązania, które pomagają usprawniać biznes oraz tworzyć technologie zmieniające rzeczywistość.

Łukasiewicz to realizacja polskich aspiracji do współdziałania z europejskimi i światowymi liderami. Jako Sieć Badawcza Łukasiewicz wchodzimy na zupełnie nowy, globalny poziom zwiększając szanse naszych Klientów na pozyskiwanie międzynarodowych grantów i partnerów gospodarczych.

Pracujemy w ramach Grup Badawczych, które skupiają ekspertów z różnych Instytutów. Ich celem jest wypracowanie portfela wspólnych projektów, wymiana doświadczeń i kompetencji oraz integracja pracowników. Zachęcamy do zapoznania się z krótkimi prezentacjami dotyczącymi wybranych projektów każdej z Grup.

Łukasiewicz — Poznański Instytut Technologiczny

Od 1 stycznia 2022 roku działa Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny - drugi największy Instytut Łukasiewicza w Polsce.

Łukasiewicz — Poznański Instytut Technologiczny łączy wszystkie obszary, które do tej pory reprezentowane były przez indywidualne instytuty- Łukasiewicz- Instytut Logistyki i Magazynowania, Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna, Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Łukasiewicz - Instytut Obróbki Plastycznej oraz Łukasiewicz - Instytut Pojazdów Szynowych "TABOR". Centra badawcze nowego instytutu prowadzą prace w obszarach technologii drewna, obróbki plastycznej, pojazdów szynowych, technologii rolniczej i spożywczej, logistyki oraz technologii informacyjnych.

Połączenie dotychczasowych pięciu instytutów wchodzących w skład Łukasiewicza w jeden, zwiększa potencjał badawczy i komercjalizacyjny oraz pozwala skuteczniej konkurować o klientów i międzynarodowe projekty B+R.

Łukasiewicz — PIT poszerza możliwości rozwojowe dotychczasowych Instytutów i znacząco pogłębia ich ofertę rynkową. W wyniku łączenia, powstają nowe interdyscyplinarne kierunki badawcze, co ułatwia m.in. w pozyskiwanie międzynarodowych grantów i zagranicznych partnerów biznesowych do projektów o wysokim stopniu innowacyjności.Skontaktuj się z nami