Dyrekcja i Rada Łukasiewicz – PIT

Dyrekcja Instytutu

dr hab. Arkadiusz Kawa
Dyrektor
Aleksandra Remelska
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych i Operacyjnych
dr hab. inż. Dariusz Garbiec
 Z-ca Dyrektora ds. Badawczych

 

dr inż. Sylwin Tomaszewski
Z-ca Dyrektora ds. Komercjalizacji

Rada Instytutu kadencji 2022 – 2026

prof. dr hab. inż
Wojciech Sumelka Przewodniczący Rady
dr inż. Rafał Cichy
Zastępca
Przewodniczącego Rady
Karolina Wolniewicz
– Górecka​
Sekretarz Rady
dr inż. Andrzej Noskowiak

 

Janusz Kaźmierowski

 

dr inż. Julia Gościańska
– Łowińska
prof. dr hab. inż.
Maciej Szymczak
Krzysztof Zdziarski
dr inż. Marcin Lijewski
Marek Nitkowski
Mariusz Bala
Andrzej Gajewski
prof. dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski
prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski
Jarosław Raj