Dyrekcja

 • dr hab. Arkadiusz Kawa

  Dyrektor Instytutu

 • mgr Aleksandra Remelska

  Z-ca Dyrektora ds. Finansowych i Operacyjnych

 • dr inż. Przemysław Zawodny

  Z-ca Dyrektora ds. Badawczych

 • dr inż. Sylwin Tomaszewski

  Z-ca Dyrektora ds. Komercjalizacji

Skontaktuj się z nami