Dyrekcja i Rada Łukasiewicz – PIT

Dyrekcja Instytutu

Arkadiusz Kawa

dr hab. Arkadiusz Kawa

Dyrektor

Aleksandra Remelska
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych i Operacyjnych
dr hab. inż. Dariusz Garbiec
Z-ca Dyrektora ds. Badawczych
dr inż. Sylwin Tomaszewski
Z-ca Dyrektora ds. Komercjalizacji

Rada Instytutu kadencji 2022 – 2026

prof. dr hab. inż
Wojciech Sumelka
Przewodniczący Rady
dr inż. Rafał Cichy
Zastępca
Przewodniczącego Rady
Karolina Wolniewicz
– Górecka
Sekretarz Rady
dr inż. Andrzej Noskowiak

 

Janusz Kaźmierowski

 

Tomasz Antkowiak - Łukasiewicz - PIT
Tomasz Antkowiak
prof. dr hab. inż.
Maciej Szymczak
Krzysztof Zdziarski
dr inż. Marcin Lijewski
Marek Nitkowski
Mariusz Bala
Andrzej Gajewski
prof. dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski
prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski
Jarosław Raj