Dyrekcja i Rada Instytutu

 • dr hab. Arkadiusz Kawa  
  Dyrektor Instytutu
 • mgr Aleksandra Remelska
  Z-ca Dyrektora ds. Finansowych i Operacyjnych
 • dr inż. Sylwin Tomaszewski
  Z-ca Dyrektora ds. Komercjalizacji
 • dr hab. inż. Dariusz Garbiec
  p.o. Z-cy Dyrektora ds. Badawczych

Rada Instytutu kadencji 2022 - 2026

Prof. dr hab. inż. Wojciech Sumelka - Przewodniczący Rady

Dr inż. Rafał Cichy - Zastępca Przewodniczącego Rady

Karolina Wolniewicz-Górecka - Sekretarz Rady
 

Mariusz Bala

Andrzej Gajewski

Dr inż. Julia Gościańska-Łowińska

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski

Janusz Kaźmierowski

Dr inż. Marcin Lijewski

Prof. dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski

Dr inż. Andrzej Noskowiak

Jarosław Raj

Prof. dr hab. inż. Maciej Szymczak

Marek Nitkowski

Krzysztof Zdziarski

Skontaktuj się z nami