Dyrekcja i Rada Instytutu

Doktor habilitowany Arkadiusz Kawa

dr hab. Arkadiusz Kawa
Dyrektor Instytutu

Magister Aleksandra Remelska

mgr Aleksandra Remelska
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych i Operacyjnych

Doktor inżynier Sylwin Tomaszewski

dr inż. Sylwin Tomaszewski
Z-ca Dyrektora ds. Komercjalizacji

Doktor habilitowany inżynier Dariusz Garbiec

dr hab. inż. Dariusz Garbiec
p.o. Z-cy Dyrektora ds. Badawczych

Rada Instytutu kadencji 2022-2026

Profesor doktor habilitowany inżynier Wojciech Sumelka

Prof. dr hab. inż. Wojciech Sumelka
– Przewodniczący Rady

Doktor inżynier Rafał Cichy

Dr inż. Rafał Cichy
– Zastępca Przewodniczącego Rady

Sekretarz Rady Karolina Wolniewicz-Górecka

Karolina Wolniewicz-Górecka
– Sekretarz Rady

Doktor inżynier Andrzej Noskowiak

Dr inż. Andrzej Noskowiak

Janusz Kaźmierowski

Janusz Kaźmierowski

Doktor inżynier Julia Gościańska-Łowińska

Dr inż. Julia Gościańska-Łowińska

Profesor doktor habilitowany inżynier Maciej Szymczak

Prof. dr hab. inż. Maciej Szymczak

Krzysztof Zdziarski

Krzysztof Zdziarski 

Doktor inżynier Marcin Lijewski

Dr inż. Marcin Lijewski

Marek Nitkowski

Marek Nitkowski

Mariusz Bala

Mariusz Bala

Profesor doktor habilitowany inżynier Przemysław Niewiadomski

Prof. dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski

Profesor doktor habilitowany inżynier Zbigniew Gronostajski

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski

 

Andrzej Gajewski

Jarosław Raj

Skontaktuj się z nami