Zamówienia publiczne

Postępowania regulaminowe prowadzone są na stronie internetowej: https://bip.ilim.lukasiewicz.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-uslugi-spoleczne

Postępowania PZP Łukasiewicz – PIT prowadzone są na platformie: https://platformazakupowa.pl/pn/pit

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych, płynów eksploatacyjnych, akcesoriów samochodowych oraz usług mycia i odkurzania pojazdów i innych usług dla wybranych Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz
Numer postępowania: ZPI.2610.5 .2021:
Typ postępowania: Postępowanie unijne
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
Znak postępowania: ZPI.2610.5.2021
Link to postępowania: https://iel.ezamawiajacy.pl/pn/iel/demand/notice/public/48881/details

Dostawa odczynników chemicznych dla wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz
Numer  postępowania: FL.271.5.2022
Typ postępowania: Postępowanie unijne
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
Znak postępowania: FL.271.5.2022
Link to postępowania: https://icimb.bip-e.pl/icm/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/r11250,Dostawa-odczynnikow-chemicznych-dla-wybranych-instytutow-Sieci-Badawczej-Lukasie.html

 

Poprzednie postępowania znajdziecie na stronach:

 

Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna

https://bip.itd.poznan.pl/zamowienia-publiczne

 

Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej

https://inop.poznan.pl/zamowienia-publiczne/#start

https://lukasiewicz-inop-poznan.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=mainPage&clientName=lukasiewicz-inop-poznan

 

Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

https://www.pimr.eu/zamowienia-publiczne/

 

Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych

https://www.tabor.lukasiewicz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej/

Skontaktuj się z nami