mgr inż. Filip Nowak

mgr inż. Filip Nowak

Kierownik Grupy Badawczej Doskonałości Procesowej


Doświadczenie i wykształcenie

Inicjator i kierownik Grupy Badawczej Doskonałości Procesowej w Ł-PIT. Absolwent Politechniki Poznańskiej – obecnie przygotowuje się do obrony rozprawy doktorskiej dotyczącej kreowania innowacji procesowych. Kierował kilkudziesięcioma projektami optymalizującymi procesy biznesowe. Autor publikacji naukowych z dziedziny poprawy efektywności działań, wykładowca akademicki na studiach podyplomowych oraz Executive MBA (UEP, WSB, WSL, PP).

Obszar, w którym jest ekspertem

Ekspert metodyczny ds. ustandaryzowanej analizy procesowej, pełniący role: analityka, trenera, autora metodyk oraz pedagoga. Lider w zarządzaniu zmianą w procesach biznesowych. Posiada umiejętność tworzenia cyfrowych bliźniaków procesowych (ang. Process Digital Twin), implementacji rozwiązań opartych o wykorzystanie aplikacji tworzonych na platformach no-code oraz robotyzacji procesów (RPA). Konsultant KSI/KSU w zakresie innowacji procesowych oraz analiz finansowych. Posiada doświadczenie praktyczne w obszarze edukacji i transferu wiedzy.

O Łukasiewicz – PIT

Łukasiewicz – PIT pozwala mi łączyć pasję poznawczą z działalnością biznesową, dzięki czemu stale poszerzam swoją wiedzę, a praca, którą wykonuje zawsze jest inspirującym wyzwaniem.

Centrum badawcze

Centrum Transformacji Cyfrowych

Skontaktuj się z nami