Historia Łukasiewicz - PIT

2019

1 kwietnia 2019 r. utworzono Sieć Badawczą Łukasiewicz, w której struktury weszło pięć poznańskich instytutów

Instytuty przed włączeniem do Sieci Badawczej Łukasiewicz (zobacz historię instytutów) :

2022

Na początku 2022 r. pięć poznańskich instytutów należących do Sieci Badawczej Łukasiewicz utworzyło jeden wspólny ośrodek o nazwie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, w ramach którego powołano 6 centrów badawczych: Centrum Pojazdów Szynowych, Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej, Centrum Technologii Drewna, Centrum Obróbki Plastycznej, Centrum Logistyki i Nowoczesnych Technologii oraz Centrum Transformacji Cyfrowych.

2023

W marcu 2023 r. z Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego wydzielono spółkę produkcyjną PIT Industry, która ma za zadanie realizować zlecenia komercyjne związane z produkcją m.in. urządzeń do układów hamulcowych pojazdów szynowych

2024

W styczniu 2024 r. nastąpiła zmiana struktury organizacyjnej Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego. Zostały powołane nowe interdyscyplinarne centra badawcze, odpowiadające na bieżące potrzeby gospodarki w obszarach: nowoczesnej mobilności, zrównoważonej gospodarki i transformacji cyfrowej. Kompleksowa oferta usług laboratoryjnych została skupiona w ramach Centrum Badań Laboratoryjnych. 

budynek Łukasiewicz - PIT

Odkryj Centra Badawcze
wchodzące w skład Łukasiewicz - PIT

Instytuty przed włączeniem do Sieci Badawczej Łukasiewicz :

Instytut Pojazdów Szynowych “TABOR”

Historia dawnego Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR” sięga 1 września 1945 r., kiedy ze struktur Zakładów Cegielskiego wydzielono biuro konstrukcyjne na potrzeby rozwoju krajowego przemysłu kolejowego. Nowa jednostka otrzymała nazwę Centralne Biuro Konstrukcyjne i została podporządkowana Zjednoczeniu Przemysłu Taboru Kolejowego „Tasko”.

Centrum Pojazdów Szynowych

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

W 1946 r. z zalecenia ówczesnego Ministerstwa Przemysłu powstało Centralne Biuro Konstrukcyjne Maszyn Rolniczych. Początkowo brakowało środków finansowych na konkretne działania oraz wykwalifikowanej kadry inżynierów. Na nich trzeba było poczekać aż do wypromowania przez uczelnie pierwszych powojennych absolwentów. Na kolejne lata przypadły dwa przekształcenia biura: początkowo w 1954 r. w Instytut Maszyn Rolniczych (IMR), a następnie w 1960 r. na Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych (PIMR) oraz poszerzenie działalności o kolejne zakłady naukowe.

Instytut Technologii Drewna

Instytut Technologii Drewna został powołany do życia przez Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 1 stycznia 1952 r. Pierwszą siedzibą jednostki naukowej została Bydgoszcz, jednak już po kilku miesiącach od rozpoczęcia działalności podjęto decyzję o przeniesieniu do Poznania. Okręg poznański otwierał wtedy możliwości współpracy z licznymi, znajdującymi się na jego terenie, zakładami przemysłu drzewnego o dość wysokim poziomie technicznym jak na ówczesne standardy.

Centrum Technologii Drewna

Instytut Obróbki Plastycznej

Centrum Obróbki Plastycznej powstało w 1948 r. z inicjatywy Feliksa Tychowskiego, wybitnego inżyniera metalurgii i profesora Politechniki Poznańskiej. Jako Zakład Obróbki Bezwiórowej Głównego Instytutu Mechaniki (ZOB) jednostka funkcjonowała do 1952. Wtedy ZOB przemianowano na Instytut Obróbki Plastycznej (INOP). W 1959 r. INOP przekształcono na Centralne Laboratorium Obróbki Plastycznej, a także utworzono przedstawicielstwa w Kielcach oraz Ustroniu.

Centrum Obróbki Plastycznej

Instytut Logistyki i Magazynowania

Centrum Logistyki i Nowoczesnych Technologii jest jednym z najmłodszych centrów w strukturach Łukasiewicz – PIT. Powstało w 1967 r. jako Centralny Ośrodek Gospodarki Magazynowej. Po nieco ponad dekadzie (1978) przemianowane na Instytut Gospodarki Magazynowej.

Instytut Logistyki

Poznaj naszą ofertę

Oferujemy kompleksowe usługi w ramach obszarów badawczych Łukasiewicz – PIT