dr inż. Agata Bieńczak

dr inż. Agata Bieńczak

Lider Obszaru - Kierownik Grupy Badawczej Techniki i Technologii Spożywczej


Doświadczenie i wykształcenie

Uzyskała stopień magistra inżyniera w zakresie technologii żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Uzyskała tytuł doktora nauk technicznych na Politechnice Poznańskiej. Od 2011 roku pracuje w Instytucie, gdzie jest współzałożycielką i kierownikiem Zakładu zajmującego się techniką i technologią spożywczą. Zrealizowała wiele projektów, których rezultaty zostały wdrożone do gospodarki. Otrzymała m.in. „Brązowy Krzyż Zasługi” za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań do gospodarki.

Obszar, w którym jest ekspertem

Jest specjalistką w zakresie technik i technologii spożywczych. Od początki swojej kariery w Instytucie zajmuje się rozwojem innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu spożywczego, które nakierowane są na przeciwdziałanie marnotrawienia żywności oraz zasobów naturalnych. Realizuje projekty w zespołach interdyscyplinarnych, gdzie łączy różne dziedziny nauki (mechanika, elektronika, technologia, inżynieria żywności) z przedsiębiorstwami zajmującymi się produkcją maszyn dla przemysłu spożywczego jak również producentów żywności.

O Łukasiewicz – PIT

Praca w instytucie daje mi możliwość współpracy z przemysłem poprzez rozwiązywanie realnych problemów występujących w przedsiębiorstwach oraz dużo satysfakcji z rozwoju polskich firm, z którymi realizuję prace B+R.

Centrum badawcze

Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej