Status dużego przedsiębiorcy

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790 z późn. zm.).