dr inż. Tomasz Gądek

dr inż. Tomasz Gądek

Główny specjalista - Lider Grupy Badawczej Kształtowania Blach


Doświadczenie i wykształcenie

Pracę w Łukasiewicz – PIT rozpoczął w 2004 r., od 2018 r. zatrudniony jest na stanowisku Lidera Grupy Badawczej. Absolwent Politechniki Wrocławskiej – w 2014 roku uzyskał tytuł doktora w obszarze nauk technicznych. Brała udział w kilkunastu projektach B+R. Jest autorem i współautorem wielu wdrożeń dla przemysłu. Jest współautorem pięciu zgłoszeń patentowych.

Obszar, w którym jest ekspertem

Jest ekspertem w dziedzinie technologii wyoblania oraz zgniatania obrotowego. Jest współautorem maszyn oraz technologii w zakresie w/w dziedzin. Maszyna do wyoblania MWS-700, otrzymała Złoty Medal Międzynarodowych targów Poznańskich oraz odznaczona została Godłem Teraz Polska. W 2019 roku jego zespół otrzymał Złoty Laur Innowacyjności za maszynę do wyoblania wyrobów osiowo niesymetrycznych. Rozwiązania oraz technologię, które opracował znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle oświetleniowym, transportowym, zbrojeniowym czy stoczniowym.

O Łukasiewicz – PIT

Największą korzyścią jest dla mnie możliwość kreatywnego rozwoju, poszerzania wiedzy, zdobywania doświadczenia, ale przede wszystkim satysfakcja z pracy.

Skontaktuj się z nami