dr hab. inż. Wojciech J. Cichy

dr hab. inż. Wojciech J. Cichy

Lider Obszaru, Lider Grupy Badawczej Bioenergii i Chemicznej Konwersji Drewna


Doświadczenie i wykształcenie

mgr inż. Chem. Technologii Drewna – AR Poznań, dr – AR Poznań, dr hab. – SGGW Warszawa. Praca w Instytucie Technologii Drewna, Poznań (Łukasiewicz – PIT) od zakończenia studiów w zespołach Chemicznej Technologii Drewna, Ochrony Środowiska, Bioenergii. Członek GBŁ Zrównoważona Gospodarka i Energia.

Obszar, w którym jest ekspertem

Specjalista chemicznej technologii drewna, gospodarki odpadami, wytwarzania i oceny właściwości biopaliw stałych, energetycznego wykorzystania biomasy roślinnej, chemicznej konwersji drewna i biomasy. Praca w charakterze eksperta w zespołach ministerialnych i samorządowych zajmujących się zagadnieniami drewna energetycznego, problemów przemysłu drzewnego i meblarskiego, gospodarki odpadami drzewnymi, ochrony środowiska w otoczeniu zakładów przemysłu drzewnego. Autor kilkuset opinii i ekspertyz.

O Łukasiewicz – PIT

Praca w Łukasiewicz – PIT pozwala na szersze spojrzenie na dotąd realizowane zagadnienia i możliwość holistycznego podejścia do problemów badawczych.

Centrum badawcze

Centrum Technologii Drewna

Skontaktuj się z nami