dr inż. Jacek Wojciechowski

dr inż. Jacek Wojciechowski

Lider Obszaru - Kierownik Grupy Badawczej Systemów Autonomicznych


Doświadczenie i wykształcenie

Absolwent Politechniki Poznańskiej. W 2016 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Zatrudniony w Instytucie od 2007 r. Dorobek naukowy i wdrożeniowy związany jest z prowadzonymi pracami w obszarze projektowania, budowania i testowanie systemów mechatronicznych oraz prowadzenia badań eksperymentalnych maszyn rolniczych i leśnych.

Obszar, w którym jest ekspertem

Koordynuje i prowadzi prace w zakresie opracowywania i wdrażania do techniki rolniczej i leśnej systemów cyfrowych opartych o najnowocześniejsze trendy w projektowaniu układów automatyki i robotyki z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji. Zajmuje się zagadnieniami napędów hydraulicznych oraz elektrycznych, konstruowaniem układów kontrolno-pomiarowych oraz projektowaniem i wdrażaniem systemów wbudowanych sterujących pracą maszyn i pojazdów. Kierownik B+R w projekcie pt.: „Inteligentny robot spełniający wymogi rolnictwa precyzyjnego”.

O Łukasiewicz – PIT

Łukasiewicz dał mi możliwość współpracy z niesamowitymi ludźmi, rozwoju osobistego oraz realizacji innowacyjnych projektów o dużym potencjale wdrożeniowym, które mają szanse zrewolucjonizować polskie rolnictwo.

Centrum badawcze

Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej

Skontaktuj się z nami