dr inż. Andrzej Noskowiak

dr inż. Andrzej Noskowiak

Lider obszaru - Kierownik Grupy Badawczej Badania Drewna i Wyrobów Budowlanych


Doświadczenie i wykształcenie

Wykształcenie:

 • 1975 – technik chemik, Technikum Chemiczne w Poznaniu
 • 1985 – inżynier technologii drewna – Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna
 • 1998 – magister inżynier technologii drewna – Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna
 • 2017 – doktor nauk leśnych – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Technologii Drewna

Doświadczenie zawodowe:

 • chemik specjalista w Zakładzie Płyt Pilśniowych Instytutu Technologii Drewna (od 1975 do 1989)
 • technolog, starszy specjalista w Zakładzie Materiałów Drewnopochodnych Instytutu Technologii Drewna (od 1989 do 1999)
 • asystent w Zakładzie Materiałów Drewnopochodnych Instytutu Technologii Drewna (od 1989 do 2002)
 • kierownik Zakładu Badania i Zastosowań Drewna w Instytucie Technologii Drewna (od 2002 rok do 2021)
 • kierownik Grupy Badawczej: Grupa Badawcza Badania Drewna i Wyrobów Budowlanych (od 2022 roku)
 • reprezentant w: PKN KT 215 „Projektowanie i Wykonawstwo Konstrukcji z Drewna i Materiałów drewnopochodnych” i PKN KT 181” Gospodarka Leśna”
 • auditor techniczny Polskiego Centrum Akredytacji
 • członek Stowarzyszenia Dom Drewniany i Stowarzyszenia Centrum Drewna Czarna Woda

Obszar, w którym jest ekspertem

Jestem ekspertem w zakresie badań drewna i wyrobów z drewna oraz opracowywania i/lub modyfikacji technologii bazujących na surowcu drzewnym, w szczególności badań, technologii oraz formalnych zasad wprowadzania do obrotu i stosowania, dotyczących:

 • drewna konstrukcyjnego,
 • drewna inżynierskiego,
 • materiałów drewnopochodnych,
 • podłóg, w tym podłóg sportowych,
 • wyrobów stolarki budowlanej (okna, drzwi, schody, okładziny ścienne itp.),
 • opakowań drewnianych, w tym w aspekcie spełniania międzynarodowych przepisów fitosanitarnych.

Moja wiedza ekspercka przejawia się w: dziesiątkach opracowań eksperckich, opracowanych nowych lub zmodyfikowanych technologiach, przygotowanych dokumentach normatywnych, patentach oraz licznych publikacjach popularnonaukowych i naukowych.

O Łukasiewicz – PIT

Dla mnie korzyścią z obecności w Łukasiewiczu jest możliwość kontynuacji pracy zawodowej przy ułatwionym dostępie do osób o komplementarnych do moich kompetencjach i umiejętnościach.

Centrum badawcze

Centrum Technologii Drewna

Skontaktuj się z nami