Akredytacja w Centrum Obróbki Plastycznej

Centrum Obróbki Plastycznej realizuje prace i projekty badawczo-rozwojowe w obszarze inżynierii mechanicznej, materiałowej i biomedycznej, a także automatyki i robotyki oraz budowy i eksploatacji maszyn, odpowiadając na bieżące potrzeby rynku. Doświadczona kadra, wspomagana nowoczesnym zapleczem naukowo-badawczym i laboratoryjnym, opracowuje i wdraża wyniki prac badawczych.

W ramach Centrum Obróbki Plastycznej funkcjonuje akredytowane laboratorium badawcze (certyfikat akredytacji AB 105), w którym wdrożony został System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO 17025:2018-02.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO

Skontaktuj się z nami