Badania wyrobów metalowych

Nasze laboratorium przeprowadza badania składu chemicznego w mikroobszarach metodą EDS, badania odporności korozyjnej, pomiary chropowatości powierzchni, testy zmęczeniowe oraz badania wytrzymałościowe próbek o niewielkich wymiarach.

Badania wyrobów metalowych – oferta:

Badania składu chemicznego metodą spektrometryczną

Przeprowadzamy analizy składu chemicznego stopów aluminium.

Przeprowadzamy analizę różnych materiałów za pomocą mikroanalizatora rentgenowskiego EDS, pozwalającego m.in. na analizę zawartości pierwiastków na przekroju warstw lub identyfikację zanieczyszczeń np. wychwyconych w procesie produkcji produktów spożywczych.

analiza składu chemicznego w mikroobszarach metodą EDS (Energy-dispersive X-ray spectroscopy)

z wykorzystaniem profilometru stykowego z wyznaczeniem parametrów dla profilów rzeczywistych (m.in. takich jak Ra, Rt, Rmax, Rz), profilu falistości czy profilu pierwotnego.

profilometr T8000RC z wymiennymi końcówkami pomiarowymi

Przeprowadzamy badania wg. PN-EN ISO 9227:2017-06 – Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej solance w celu określenia odporności korozyjnej dostarczonych detali (ocena powstałych produktów korozji oraz określenie zmiany masy). Komora testowa ma wymiary: długość 910 mm x szerokość 710 mm x wysokość 660 mm, co pozwala na przeprowadzenie testów dużych detali, jak i mniejszych próbek.

Badania przeprowadzamy przy użyciu stolika tensometrycznego MICROTEST MT5000H z możliwością obserwacji zachowania się próbek (zwłaszcza z powłokami) podczas badania za pomocą SEM.

Przeprowadzamy testy zmęczeniowe przy użyciu konwencjonalnej maszyny zmęczeniowej o maksymalnym zakresie siły 125 kN.

Dodatkowo, na niekonwencjonalnych testerach zmęczeniowych, badamy m.in. implanty medyczne oraz endoprotezy.

Podczas badania określa się energię pochłoniętą w wyniku próby udarności metali.

Badamy próbki znormalizowane wg. PN-EN ISO 148-1:2017-02 z karbem V lub karbem U.

Posiadamy mobilne czujniki siły wraz z aparaturą pomiarową, które umożliwiają pomiary na obiektach technicznych u klienta takich jak: prasy, układy hydrauliczne, czy konstrukcje w szerokim spektrum – najmniejszy czujnik ma zakres 200 N, a największy 5 000 kN.

Tensometria oporowa uzupełnia pomiary o odkształcenie, które występuje w danym elemencie.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu wykonujemy dla naszych Klientów, dodatkową usługę – ekspertyzy materiałowe w zakresie wad hutniczych materiałów tj. wtrącenia niemetaliczne, nieciągłości materiału, pęknięcia zmęczeniowe po kuciu, badanie blach na rozwarstwienie (pęknięcia lamelarne), anizotropia blach, określenie klasy śrub i nakrętek oraz określamy wady eksploatacyjne mające głównie na celu ustalenie przyczyny powstania pęknięcia.

Badamy m.in.: elementy złączne, odkuwki, wrzeciona, haki, szyny kolejowe i tramwajowe, elementy trakcji, koła pojazdów, przyczyny wystąpienia korozji, przyczyny wystąpienia pęknięć w spoinach oraz konstrukcjach, wyznaczamy temperaturę przejścia materiału w stan kruchy itp.

Oferujemy również określenie zgodności z deklaracją producenta wg norm przedmiotowych.

określenie przyczyny pęknięcia spoiny pachwinowej
określenie przyczyny pęknięcia detalu
Oferta akredytowanych badań wyrobów metalowych
Sprawdź

Mateusz Kukliński

Tel.: +48 601 290 417
E-mail: mateusz.kuklinski@pit.lukasiewicz.gov.pl

Adres do wysyłki próbek

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – POZNAŃSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH

ul. Jana Pawła II 14
61-139 Poznań