Badania powierzchni

Zajmujemy się badaniem odporności powierzchni na czynniki chemiczne, termiczne, mechaniczne, wilgotnościowo-temperaturowe i inne zgodnie z procedurami opisanymi w polskich i międzynarodowych normach przedmiotowych. W zależności od potrzeb klientów prowadzimy badania powierzchni elementów wytworzonych z: drewna, płyt drewnopochodnych, różnego typu tworzyw i metali, mających zastosowanie głównie w produkcji mebli, podłóg, wyposażenia wnętrz, stolarki otworowej oraz małej architektury ogrodowej.

Oferujemy badania odporności powierzchni w zakresie:

Mebli
  • działanie światła – PN-EN 15187:2007 ,
  • ścieranie –  PN-EN 15185:2011,
  • zarysowanie oraz mikro zarysowanie – odpowiednio PN-EN 15185:2012 i CEN/TS 16611:2016,
  • uderzenie – PN ISO 4211-4:1999,
  • zimne płyny i zaplamienie – PN-EN 12720+A1:2014-02,
  • ciepło w próbie na sucho i w próbie na mokro – odpowiednio PN-EN 12721+A1:2014-02 i  PN-EN 12722-A1:2014-02

ścieranie, zarysowanie, uderzenie, zimne płyny i zaplamienie, ciepło w próbie na sucho i w próbie na mokro, para wodna i pękanie – PN-EN 438-2+A1:2019-01,

ścieranie, zarysowanie, uderzenie, zimne płyny i zaplamienie, para wodna  i pękanie – PN-EN 14323:2022-04

ścieranie, uderzenie – odpowiednio PN-EN 13329+A1:2022-02, PN-EN 14354:2017-08, PN 13696:2009 i PN-EN ISO 5470-1:2017-02

AB 053 certyfikat PCA

Nasze sprawozdania z badań uznawane są we wszystkich krajach będących sygnatariuszami wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu ILAC MRA.

Zobacz też ofertę innych badań Centrum Badań Laboratoryjnych
Sprawdź

Magdalena Nowaczyk-Organista

Tel.: +48 693 091 270
Tel.: +48 61 849 24 45
E-mail: magdalena.nowaczyk@pit.lukasiewicz.gov.pl

Adres do wysyłki próbek

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

ul. Winiarska 1
60-654 Poznań