Technologie i Badania Materiałowe

Zajmujemy się rozwojem innowacyjnych technologii materiałowych i zastosowań materiałów w dziedzinie produkcji i eksploatacji maszyn rolniczych. Zespół, posługując się specjalistycznym wyposażeniem laboratoryjnym, prowadzi prace naukowo – badawcze z zakresu inżynierii materiałowej w ramach projektów badawczych, rozwojowych i europejskich oraz działalności usługowej dla przedsiębiorstw. Działalność jest wspierana przez bliskie kontakty z przedsiębiorstwami.

Technologie i Badania Materiałowe: oferta:

  • DRUKARKA 3D STRATASYS DIMENSION 1200ES

Świadczymy usługi z szybkiego prototypowania modeli metodą drukowania przestrzennego w oparciu o technologię przyrostową FDM. Model budowany jest poprzez warstwowe osadzanie termoplastycznego tworzywa sztucznego. Drukarka umożliwia wykonanie modelu bezpośrednio z elektronicznej wersji dokumentacji 3D (plik STL). Tworzenie fizycznego modelu obiektu metodami przyrostowymi powoduje, że nie występują żadne ograniczenia kształtu i stopnia skomplikowania. Dzięki sterowaniu komputerowemu wykonane modele są w pełni powtarzalne i cechują się dużą dokładnością wykonania. Przykładowe zastosowania: prototypy opakowań, wzory przemysłowe, części itp. Podstawowe parametry urządzenia: wymiary komory 254x254x305 [mm], grubość warstwy 0,254 mm, stosowany materiał ABS Plus.

Rapid Prototyping – przykładowa praca na drukarce 3D – Stratasys Dimension 1200es

Szybkie prototypowanie modeli metodą drukowania przestrzennego - FDM

 

  • DRUKARKA FORMLABS FUSE 1+30W

Świadczymy usługi szybkiego prototypowania modeli metodą drukowania przestrzennego  w oparciu o technologię przyrostową SLS. Technologia SLS (ang. Selective Laser Sintering) stanowi jedną z podstawowych metod szybkiego prototypowania, których cechą charakterystyczną jest selektywne spajanie kolejnych warstw proszku. Wykorzystywany w metodzie laser spieka cząsteczki sproszkowanego termoplastycznego polimeru, łącząc go następnie w kolejne warstwy. Drukarka umożliwia wykonanie modelu bezpośrednio z elektronicznej wersji dokumentacji 3D (plik STL, obj). Podstawowe parametry urządzenia: wymiary komory roboczej 165x165x300 [mm], grubość warstwy 110µm, stosowane materiały: Nylon 11, Nylon 12, Nylon 12GF. Przykładowe zastosowanie: w prototypowaniu, jak i również w małoseryjnej produkcji funkcjonalnych części z tworzyw sztucznych o dobrych właściwościach mechanicznych. 

  • DRUKARKA FORMLABS FORM 3L 

Świadczymy usługi szybkiego prototypowania modeli metodą drukowania przestrzennego  w oparciu o technologię przyrostową SLA (ang. Stereolitography). Producent drukarki opracował lepszą wersję druku z żywic fotopolimerowych zwaną LFS (Low Force Stereolithography™), która zapewnia jeszcze wyższą precyzję wytwarzania przy zwiększonej szybkości druku. Podstawowe parametry urządzenia: wymiary komory roboczej 335x200x300 [mm], grubość warstwy 25-300µm, stosowane materiały: od materiałów elastycznych po materiały bardziej wytrzymałe i odporne na ścieranie. 

  •  Skaner 3D GOMATOS II

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu wykorzystania technologii skanowania 3D przy użyciu skanera 3D GOMATOS II. Urządzenie umożliwia wykonanie skanów części i na ich podstawie tworzenie modelu 3D, pomiarów kształtu powierzchni, rozstawu otworów itp., weryfikację dokładności wykonania detalu itp. Możliwe jest określanie różnic wymiarów rzeczywistych i wymiarów wynikających z dokumentacji konstrukcyjnej np: badanie równoległości, osiowości, prostopadłości, płaskości itp. Podstawowe parametry urządzenia: Pola pomiarowe od 175 x 175 mm do 500 x 500mm, dokładność 0,01 mm, dowolne orientowanie przedmiotu w przestrzeni.

Skanowanie 3D – przykładowe prace

Tworzenie modelu 3D z wykorzystaniem technologii skanowania 3D     Tworzenie modelu 3D z wykorzystaniem technologii skanowania 3D

 

Dodatkowo, świadczymy usługi skanowania 3D przy użyciu urządzenia ATOS II oraz skanera ręcznego 3D HandySCAN BLACK.

Świadczymy kompleksowe usługi precyzyjnych pomiarów konstrukcji po jej wytworzeniu i określanie różnic wymiarów rzeczywistych i wymiarów wynikających z dokumentacji konstrukcyjnej oraz po czasie eksploatacji, pod wpływem rzeczywistych obciążeń konstrukcji, przy użyciu współrzędnościowej maszyny pomiarowej GOM TRITOP. Mamy doświadczenie z obiektami do 4 m długości

Oferujemy usługę badania kamerą termowizyjną FLIR SC620 różnych procesów, w których wydziela się ciepło. Urządzenie pozwala na rejestrację promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne oraz umożliwia zobrazowanie rozkładu temperatury na powierzchni badanych obiektów. Możliwe zastosowania: badania przepływu ciepła, rozkład temperatury urządzeń, określanie miejsc o podwyższonej temp. badania temperatury procesów, grzanie, przegrzewanie, chłodzenie, mostki cieplne, izolacje cieplne i termoizolacje, komory klimatyczne, chłodnictwo itp. Podstawowe parametry kamery: rozdzielczość temperaturowa 0,065C, rozdzielczość detektora 640×480 dpi. zakres temperatury -40 + 500C, zakres widmowy 7,5 -13 um.

Badania kamerą termowizyjną FLIR SC620
Badania kamerą termowizyjną FLIR SC620
Nasza Sekcja wyposażona jest w spektrometr iskrowy SOLARIS CCD PLUS umożliwiający precyzyjną analizę składu chemicznego. Badanie jest niszczące, do wykonania analizy wymagana jest próbka, która umożliwi szczelne zakrycie otworu w stoliku pomiarowym o średnicy 8 mm.
Prowadzimy badania właściwości tribologicznych na maszynach T-01, Amsler i przez nas zaprojektowanej i wykonanej misie ściernej, przeznaczonych do oceny zużycia materiałów i elementów.

Napisz do nas, jeśli potrzebujesz oferty z zakresu technologii i badań materiałowych, druku 3D, inżynierii materiałowej czy analizy składu chemicznego.

dr inż. Dorota Kapcińska-Popowska

Tel.: +48 504 715 591
Tel.: +48 61 87 12 290
E-mail: dorota.kapcinska@pit.lukasiewicz.gov.pl