Badania wyrobów metalowych

Prowadzimy badania składu chemicznego, struktury i właściwości mechanicznych głównie wyrobów metalowych. Poczynając od prostych pomiarów, poprzez badania złożone do wieloaspektowych ekspertyz badawczych.

Chętnie wspomagamy zakłady przemysłowe w rozwiązywaniu problemów technologicznych, określaniu przyczyn powstawiania wad materiału, korozji, uszkodzeń elementów. Działamy w szerokim spektrum tematów i nie boimy się wyzwań.

Nasze laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Oferta badań:

mikroskop optyczny wyposażony jest w program do analizy obrazu (np. wyrobów stalowych, żeliwnych oraz metali nieżelaznych i ich stopów, in.)

zakres do 1000 kN (z wyznaczeniem wartości siły i przemieszczenia)

w temperaturze pokojowej lub obniżonej (np. wyznaczanie temperatury przejścia w stan kruchy, badanie stali narzędziowych do pracy na gorąco)

Nasze laboratorium posiada akredytację nieprzerwanie od 26 lat

Skontaktuj się z nami