Metalurgia proszków

Działamy w zakresie metalurgii proszków w obszarze otrzymywania zaawansowanych materiałów inżynierskich i funkcjonalnych poprzez spiekanie proszków metali, ceramiki, kompozytów o osnowie metalowej (MMC), kompozytów o osnowie ceramicznej (CMC), nanolaminarnych węglików wielowarstwowych (fazy MAX) oraz materiałów trudnospiekalnych metodą FAST/SPS. Prowadzimy mielenie wysokoenergetyczne oraz mechaniczną syntezę proszków w atmosferze ochronnej z kontrolą temperatury i ciśnienia. Badania jakościowe oraz ilościowe proszków, materiałów litych oraz cienkich powłok przeprowadzane są metodą dyfrakcji rentgenowskiej XRD oraz GIXRD, dzięki dostępowi do pełnej bazy ICDD PDF-4+.

Nasze wyroby znajdują zastosowanie w przemyśle kosmicznym, jak również w bioinżynierii, czy bateriach. Służą do ochrony powierzchni przed korozją lub temperaturą.

Metalurgia proszków – oferta:

Wytwarzanie materiałów technologią spiekania iskrowo-plazmowego
  • Metoda spiekania iskrowo-plazmowego umożliwia spiekanie w warunkach wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia. To daje możliwość syntezy niestechiometrycznej oraz otrzymywania litych spieków.
  • Szybkie wytwarzanie innowacyjnych materiałów trudnych lub niemożliwych do uzyskania tradycyjnymi technologiami.
  • Możliwość spiekania materiałów o temp. topnienia powyżej 3000°C w czasie do kilkudziesięciu minut (od proszku do gotowego spieku).

Posiadamy największe urządzenie SPS w Polsce​

Parametr

Temperatura spiekania

Siła prasowania

Szybkość nagrzewania

Średnica spieku

Atmosfera

Wartość

do 2200°C

do 250 kN

do 1000°C/min

do 80 mm

Ar, N2, H2, próżnia

HP D 25/3

Wysokoenergetyczne mielenie kulowe (HEBM)

Przygotowanie proszku jest bardzo ważnym etapem w procesach spiekania lub natryskiwania. W swoich typowych badaniach wykorzystujemy mielenie wysokoenergetyczne oraz mechaniczną syntezę proszków. Specjalista może kontrolować temperaturę i ciśnienie podczas procesu mielenia. Przemiany fazowe można kontrolować za pomocą dyfraktometrii rentgenowskiej.

Parametr

Prędkość obrotowa

Materiał mis i mielników

Maksymalna pojemność mis

Atmosfera mielenia

Wartość

do 500 obr/min

WC-Co, ZrO2, Stal nierdzewna

250 ml

Ar, N2, He, powietrze

Co jeszcze jest w ofercie metalurgii proszków?
  • Wyżarzanie w atmosferze ochronnej lub redukcyjnej,
  • Suszenie próżniowe,
  • Badania składu fazowego (jakościowe i ilościowe) metodą dyfrakcji rentgenowskiej XRD oraz GIXRD,
  • Spark plasma sintering / SPS, Natryskiwanie,
  • Vacuum cold spraying / VCS, Aerosol Cold Spray / ACS,
  • Fazy MAX, Węgliki spiekane, Materiały kompozytowe, Analiza fazowa jakościowa i ilościowa metodą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), Mechaniczna synteza.

Napisz do nas, jeśli chcesz uzyskać kompleksowe rozwiązania w obszarze metalurgii proszków.

Nasi eksperci przygotują dla Ciebie korzystną propozycję.

Maria Wiśniewska

Tel.: +48 61 657 05 55
E-mail: maria.wisniewska@pit.lukasiewicz.gov.pl