Badania i Rozwój Technologii Maszyn Rolniczych i Leśnych

Specjalizujemy się w zaawansowanych testach i analizach przeprowadzając kompleksowe badania innowacyjnych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie, leśnictwie oraz przemyśle spożywczym. Z pasją i doświadczeniem zajmujemy się kompleksową analizą konstrukcji, badaniem wytężenia, oceną trwałości zmęczeniowej i własności dynamicznych, a także badaniami funkcjonalnymi maszyn i urządzeń. Wykorzystując najnowsze technologie, takie jak analiza MES, fotogrametria, czy eksperymentalna analiza modalna, dążymy do optymalizacji i zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji. Nasze działania są ukierunkowane na minimalizację ryzyka awarii, poprawę efektywności energetycznej oraz dostosowanie maszyn do specyficznych wymagań procesów technologicznych. Z dumą wspieramy innowacyjność i rozwój technologii, dążąc do doskonałości w każdym realizowanym projekcie.

Badania i Rozwój Technologii Maszyn Rolniczych i Leśnych – oferta:

Analiza MES konstrukcji

Kompleksowa analiza komputerowa MES konstrukcji nośnych maszyn i urządzeń. Opracowywanie obciążeń w oparciu o bogate doświadczenie, badania eksperymentalne oraz obowiązujące normy. Numeryczna optymalizacja konstrukcji. Weryfikacja doświadczalna wyników obliczeń.

Analiza w zakresie:

 • liniowej statyki,
 • analizy nieliniowej,
 • analizy modalnej,
 • analizy stateczności,
 • dynamiki konstrukcji,
 • symulacji procesów szybkozmiennych: duże deformacje, kontakt, zniszczenie, nieliniowości materiałowe, odkształcenia plastyczne, energochłonność konstrukcji, np. FOPS),
 • oddziaływania termicznego,
 • optymalizacji konstrukcji.

Ocena trwałości zmęczeniowej konstrukcji maszyn

 • na podstawie wyników analiz MES
 • na podstawie wyników badań eksperymentalnych
 • identyfikacja i optymalizacja słabych węzłów konstrukcji
 • badania w celu identyfikacji przyczyn uszkodzeń urządzeń

Badania eksperymentalne wytężenia maszyn i urządzeń

Badania te prowadzimy z wykorzystaniem profesjonalnej aparatury pomiarowej, w warunkach laboratoryjnych i eksploatacyjnych.

Zakres:

 • pomiar naprężeń,
 • pomiar drgań mechanicznych,
 • pomiar przemieszczeń,
 • pomiar odkształceń konstrukcji,
 • weryfikacja i ocena wyników badań numerycznych.

Badania eksperymentalne energochłonności maszyn

Zakres:

 • pomiar momentu obrotowego
 • pomiaru prędkości obrotowej
 • badania przepływu oleju
 • pomiar ciśnienia
 • pomiar oporów roboczych
 • wyznaczanie obciążeń elementów roboczych
 • pomiar prędkości jazdy

Analiza procesów szybkozmiennych

Badania te prowadzimy z wykorzystaniem specjalistycznych kamer i oprogramowania.

Zakres:

 • analiza przepływu ziaren
 • wybuchy pyłu
 • analiza ruchomych elementów maszyn
 • analiza procesów technologicznych: wiązanie, cięcie, podawanie nawozu, oprysk, praca redlic itp.

Analiza fotogrametryczna

Analizę prowadzimy z wykorzystaniem wysokiej klasy aparatów i specjalistycznego oprogramowania.

Zakres:

 • ocena odkształceń elementów maszyn i urządzeń, w tym konstrukcji nośnych pojazdów, zbiorników
 • tworzenie modeli 3D na podstawie zdjęć
 • precyzyjne pomiary obiektów o skomplikowanej geometrii
 • odtwarzanie geometrii skomplikowanych i nieregularnych powierzchni jak np. ukształtowanie terenu (Dense Surface Modeling)

Badanie własności dynamicznych obiektów mechanicznych metodami eksperymentalnej analizy modalnej

Metoda eksperymentalnej analizy modalnej jest to technika badania własności dynamicznych rzeczywistych obiektów mechanicznych. Metoda pozwala na wyznaczenie częstości drgań własnych, postaci drgań oraz wartości współczynników tłumienia. Badając istniejący obiekt można przeprowadzić analizę metodami:

 • eksperymentalnej analizy modalnej – poprzez wprowadzenie do układu wymuszenia (siła),
 • eksploatacyjnej analizy modalnej – dynamika obiektu wynika z wymuszeń związanych z eksploatacją.

Analiza modalna jest często stosowana w diagnostyce maszyn. Metoda umożliwia porównanie częstości wymuszeń w układzie z częstościami drgań własnych. Pokrywanie się tych wartości prowadzi do zjawiska rezonansu i uszkodzenia maszyny.

Zgłoś się do nas!

ocenimy poprawność pracy urządzeń

zapobiegniemy ryzyku nagłej awarii

zmniejszymy poziom wytwarzanego hałasu

Wyznaczanie eksploatacyjnej postaci drgań (ODS)

Metoda ta znana jest pod angielską nazwą ODS (ang. Operating Deflection Shape) lub Running Mode i pozwala na wyznaczenie sposobu dynamicznego odkształcenia konstrukcji na skutek działających na nią obciążeń eksploatacyjnych. Odkształcenie konstrukcji określa się poprzez względny ruch (wielkość wektorowa) wybranego punktu konstrukcji w odniesieniu do pozostałych. Eksploatacyjna postać drgań zależy od wartości i lokalizacji wymuszeń oraz od charakterystyk dynamicznych układu. Metoda ODS oparta jest o bezpośredni pomiar transmitancji eksploatacyjnych między wybranymi punktami pracującej konstrukcji. 

Metoda pozwala na wizualizację 3D drgań maszyny.

Badania funkcjonalne maszyn i urządzeń rolniczych

Zakres:

 • pomiaru oporów roboczych
 • stateczności konstrukcji
 • analizy przebiegu i jakości realizowanych procesów technologicznych:
  • techniki nawożenia i ochrony roślin
  • techniki siewu
  • procesy uprawowe
 • analizy przepływu materiału organicznego
traktor, ciągnik

Jacek Wojciechowski

Tel.: +48 662 098 351
Tel.: +48 61 87 12 275
E-mail: jacek.wojciechowski@pit.lukasiewicz.gov.pl