Akredytacja w Centrum Logistyki i Nowoczesnych Technologii

Centrum Logistyki i Nowoczesnych Technologii realizuje prace i projekty badawczo-rozwojowe w obszarze przepływu dóbr w systemach makrologistycznych, łańcuchach logistycznych i przedsiębiorstwach, technologii radiowych, elektroniki, automatyki i robotyki, technik automatycznej identyfikacji, lokalizacji i monitorowania, technologii informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji.

W ramach Centrum swoją działalność prowadzi akredytowane Laboratorium Technologii Radiowych i Kompatybilności Elektromagnetycznej (certyfikat akredytacji AB 053).

Skontaktuj się z nami