Akredytacja i certyfikacja w Centrum Pojazdów Szynowych

Centrum Pojazdów Szynowych prowadzi innowacyjne badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie nowego oraz modernizowanego taboru szynowego. Specjaliści z branży taboru szynowego realizują prace związane z rozwojem i badaniami symulacyjnymi, stanowiskowymi i ruchowymi różnego typu pojazdów szynowych, szynowo-drogowych i ich podzespołów.

W ramach obszaru pojazdów szynowych, w Łukasiewicz – PIT funkcjonuje akredytowane laboratorium badawcze pojazdów szynowych:

Ponadto, swoją działalność prowadzi także akredytowana jednostka certyfikująca wyroby:

  • zakres akredytacji
  • certyfikat akredytacji AC 173
  • Jednostka certyfikująca wyroby posiada również uprawnienia:
   • jednostki notyfikowanej NB 1583 w obszarze Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (Notyfikacja NB 1583)
   • jednostki wyznaczonej do wykonywania zadań o których mowa w art. 25ie ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym (zakres wyznaczenia)
   • jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność, o której mowa w art. 22g ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym (zakres Jednostki organizacyjnej)

oraz akredytowana jednostka inspekcyjna:


JEDNOSTKA DS. CERTYFIKACJI

 

Skontaktuj się z nami