Akredytacja i certyfikacja w Centrum Pojazdów Szynowych

Centrum Pojazdów Szynowych prowadzi innowacyjne badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie nowego oraz modernizowanego taboru szynowego. Specjaliści z branży taboru szynowego realizują prace związane z rozwojem i badaniami symulacyjnymi, stanowiskowymi i ruchowymi różnego typu pojazdów szynowych, szynowo-drogowych i ich podzespołów.

W ramach obszaru pojazdów szynowych, w Łukasiewicz – PIT funkcjonuje akredytowane laboratorium badawcze pojazdów szynowych (certyfikat akredytacji AB 744). Ponadto, swoją działalność prowadzi także akredytowana jednostka certyfikująca wyroby (certyfikat akredytacji AC 173) oraz akredytowana jednostka inspekcyjna (certyfikat akredytacji AK 024).

JEDNOSTKA DS. CERTYFIKACJI

 

Skontaktuj się z nami