Historia Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych

1946

W 1946 r. z zalecenia ówczesnego Ministerstwa Przemysłu powstało Centralne Biuro Konstrukcyjne Maszyn Rolniczych. Biuro podjęło wówczas pionierskie prace w zakresie konstrukcji oraz badań maszyn i urządzeń rolniczych w celu przygotowania produkcji w fabrykach odbudowywanych ze zniszczeń wojennych. Początkowo brakowało środków finansowych na konkretne działania oraz wykwalifikowanej kadry inżynierów. Na nich trzeba było poczekać aż do wypromowania przez uczelnie pierwszych powojennych absolwentów.

1954

W 1954 r. Centralne Biuro Konstrukcyjne Maszyn Rolniczych stanowiło już silną jednostkę badawczo-techniczną i zostało przekształcone w Instytut Maszyn Rolniczych (IMR).

<span data-metadata=""><span data-buffer="">1960

Od 1 lipca 1973 r. swoje funkcjonowanie rozpoczął Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów Szynowych. Powołano radę naukową.

lata 60.

W końcu lat 60. załoga PIMR, wraz z Zakładem Doświadczalnym Konstrukcyjno-Prototypowym, przekraczała liczbę 700 osób. Wówczas większość produkowanych w kraju maszyn rolniczych, dla potrzeb polskiego rolnictwa i na eksport, powstała w wyniku prac badawczych, projektowych i prototypowych wykonanych w PIMR.

lata 70. i 80.

Na przełomie lat 70. i 80., wraz z rozwojem przyfabrycznych ośrodków badawczo-rozwojowych i zakładów doświadczalnych, PIMR został odciążony od prac konstrukcyjno-prototypowych. W tym czasie wzrosło zapotrzebowanie na badania poznawcze, rozwojowe, prognostyczne, diagnostyczne i atestacyjne. Niestety przy okazji spadła liczba pracowników – do 350 osób.

lata 90.

Na początku lat 90., w wyniku zmian sytuacji gospodarczej Polski, w PIMR przeprowadzono restrukturyzację. Wtedy instytut wdrożył system jakości badań zgodny z normą EN-45001, niezbędny przy badaniu maszyn w zakresie bezpieczeństwa użytkowania. Nastąpił rozwój akredytowanego Laboratorium Badawczego Maszyn Rolniczych. Duże zapotrzebowanie na ten rodzaj badań było spowodowane dynamicznie rozwijającym się w kraju rynkiem maszyn rolniczych.

Akredytowane przez PCA Laboratorium Badawcze Maszyn Rolniczych uzyskało później notyfikacje UE, co stanowi gwarancję kompetencji badawczych na rynku europejskim.

1996

W 1996 r. PIMR został zakwalifikowany przez Komitet Badań Naukowych (KBN) do grupy A jednostek badawczo-rozwojowych, a kadra naukowo-badawcza podejmowała działania według reguł konkursowych KBN i coraz częściej otrzymywała także zlecenia na wykonanie zadań wynikających z projektów badawczych i projektów celowych, finansowanych przez ówczesny KBN.

2019

1 kwietnia 2019 r. utworzono Sieć Badawczą Łukasiewicz, w której struktury wszedł Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, mianowany jako Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych.

Zobacz, jak wyglądała dalsza historia Instytutu
w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

Obecnie Instytut kontynuuje swoją działalność w strukturach Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego w ramach Centrum Nowoczesnej Mobilności, Centrum Zrównoważonej Gospodarki i Centrum Badań Laboratoryjnych.

Centrum Nowoczesnej mobilnosci

Centrum
Nowoczesnej Mobilności

Centrum
Zrównoważonej Gospodarki

Centrum
Badań Laboratoryjnych