Centra badawcze

Centrum Nowoczesnej mobilnosci

Centrum Nowoczesnej Mobilności

Centrum Nowoczesnej Mobilności zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań i technologii w logistyce, transporcie, rolnictwie oraz leśnictwie. Tworzy i rozwija technologie, dostosowując je do specyficznych potrzeb gospodarki czy poszczególnych klientów. W skład centrum wchodzą grupy badawcze zajmujące się konstrukcją pojazdów i maszyn, badaniami symulacyjnymi, elektrotechniką, automatyką i robotyką, a także logistyką.

Centrum Transformacji Cyfrowej

Centrum Transformacji Cyfrowej zajmuje się prowadzeniem zaawansowanych prac naukowych oraz badawczo-rozwojowych. Koncentruje się na adaptacji oraz wdrażaniu nowoczesnych, inteligentnych technologii cyfrowych. Tworzy, rozwija i dostosowuje technologie, optymalizuje procesy i systemy biznesowe, tak by spełniały wszystkie potrzeby klientów. Zajmuje się również standaryzacją i automatyzacją w różnych branżach. W skład centrum wchodzą grupy badawcze zajmujące się oprogramowaniem, urządzeniami elektronicznymi oraz procesami biznesowymi.

centrum transformacji cyfrowej
centrum zrównoważonej gospodarki

Centrum Zrównoważonej Gospodarki

Centrum Zrównoważonej Gospodarki zajmuje się badaniami, rozwojem oraz wdrożeniami zrównoważonych technologii przemysłowych i środowiskowych. Jego celem jest zastąpienie istniejących rozwiązań, które obciążają środowisko – nowymi, które będą je chronić i być może odwrócą proces jego degradacji. W skład centrum wchodzą grupy badawcze zajmujące się inżynierią materiałową, inżynierią mechaniczną oraz technologiami drewna, chemiczną i ochrony środowiska.

Centrum Badań Laboratoryjnych

Centrum Badań Laboratoryjnych realizuje usługi badawcze dla Instytutu oraz klientów biznesowych. Są to badania akredytowane zgodnie z normami branżowymi, ale także nieakredytowane. Centrum opracowuje też nowe metody badawcze i prowadzi działalność normalizacyjną.

Poznaj naszą ofertę

Oferujemy kompleksowe usługi w ramach obszarów badawczych Łukasiewicz – PIT