Historia Instytutu Technologii Drewna

1952

Instytut Technologii Drewna został powołany do życia przez Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 1 stycznia 1952 r. Pierwszą siedzibą jednostki naukowej została Bydgoszcz, jednak już po kilku miesiącach od rozpoczęcia działalności podjęto decyzję o przeniesieniu do Poznania. Okręg poznański otwierał wtedy możliwości współpracy z licznymi, znajdującymi się na jego terenie, zakładami przemysłu drzewnego o dość wysokim poziomie technicznym jak na ówczesne standardy.
Poza tym stolica Wielkopolski dzięki wielu uczelniom wyższym stanowiła także istotne zaplecze intelektualne oraz dawała nadzieję na dopływ wykwalifikowanych kadr w niedalekiej przyszłości. Intensywna praca naukowców przyczyniła się do rozwoju Instytutu i przeniesienia zakładów badawczych, które znajdowały się w innych miastach, do własnej siedziby przy ulicy Winiarskiej w Poznaniu.

lata 70.

W latach 70. zbudowano nowe laboratoria i hale badawcze, w których intensywnie pracowano nad nowymi technologami i produktami przerobu surowca drzewnego.

lata 80. i 90.

Trudne lata 80. i 90. to okres intensywnych działań adaptacyjnych Instytutu do nowej sytuacji społeczno-gospodarczej. Zredukowana została liczba pracowników oraz laboratoriów i zakładów badawczych.

lata 90.

Po okresie trudności została znaleziona recepta na nowe czasy. Pod koniec lat 90. obok realizowanych projektów badawczych rozwinięto świadczenie usług badawczych dla podmiotów gospodarczych.

lata 2000.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej sytuacja Instytutu stopniowo uległa poprawie – w dużej mierze dzięki świadczeniu usług badawczych dla podmiotów zagranicznych i coraz szerzej podejmowanej współpracy z zagranicznymi jednostkami naukowo-badawczymi.

2019

1 kwietnia 2019 r. utworzono Sieć Badawczą Łukasiewicz, w której struktury wszedł Instytut Technologii Drewna, mianowany jako Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna.

Zobacz, jak wyglądała dalsza historia Instytutu
w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

Centrum Technologii Drewna

Obecnie Instytut kontynuuje swoją działalność w strukturach Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego w ramach Centrum Zrównoważonej Gospodarki i Centrum Badań Laboratoryjnych.

Centrum zrównoważonej gospodarki

Centrum
Zrównoważonej Gospodarki

Centrum
Badań Laboratoryjnych