Historia Instytutu Pojazdów Szynowych "TABOR"

1945

Historia dawnego IPS „TABOR” sięga 1 września 1945 r., kiedy ze struktur Zakładów Cegielskiego wydzielono biuro konstrukcyjne na potrzeby rozwoju krajowego przemysłu kolejowego. Nowa jednostka otrzymała nazwę Centralne Biuro Konstrukcyjne (CBK) i została podporządkowana Zjednoczeniu Przemysłu Taboru Kolejowego „Tasko”.

1951

W styczniu 1951 r. CBK przekształcono w przedsiębiorstwo państwowe o nazwie Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Taboru Kolejowego, które skupiało się głównie na projektowaniu parowozów.

1973

Od 1 lipca 1973 r. swoje funkcjonowanie rozpoczął Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów Szynowych. Powołano radę naukową.

1975

W 1975 r. rozpoczęto wydawanie kwartalnika naukowo-technicznego „Pojazdy Szynowe”.

lata 80.

W okresie PRL Ośrodek wykonał 281 projektów taboru dla PKP, kolei przemysłowych i na eksport. Przez pewien okres zatrudniał nawet 623 pracowników. Jednak w latach 80. nastąpił stopniowy spadek spowodowany zmniejszeniem liczby zamówień.

2000

Zarządzeniem ministra w roku 2000 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów Szynowych został przekształcony w Instytut Pojazdów Szynowych “TABOR”

2019

1 kwietnia 2019 r. utworzono Sieć Badawczą Łukasiewicz, w której struktury wszedł Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”, mianowany jako Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”. 

Zobacz, jak wyglądała dalsza historia Instytutu
w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

Centrum Pojazdów Szynowych

Obecnie Instytut kontynuuje swoją działalność w strukturach Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego w ramach Centrum Nowoczesnej Mobilności i Centrum Badań Laboratoryjnych.

Centrum Nowoczesnej mobilnosci

Centrum
Nowoczesnej Mobilności

Centrum
Badań Laboratoryjnych