Postępowania – archiwum

postepowanie-archiwum

Od 1 stycznia 2022 roku Łukasiewicz — Poznański Instytut Technologiczny łączy wszystkie obszary, które do tej pory reprezentowane były przez indywidualne instytuty:

  • Łukasiewicz — Instytut Logistyki i Magazynowania (Łukasiewicz — ILiM),
  • Łukasiewicz — Instytut Technologii Drewna (Łukasiewicz — ITD),
  • Łukasiewicz — Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych (Łukasiewicz — ITD),
  • Łukasiewicz — Instytut Obróbki Plastycznej (Łukasiewicz — INOP),
  • Łukasiewicz — Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” (Łukasiewicz — TABOR).

Połączenie dotychczasowych pięciu instytutów wchodzących w skład Łukasiewicza w jeden, zwiększa potencjał badawczy i komercjalizacyjny oraz pozwala skuteczniej konkurować o klientów i międzynarodowe projekty B+R. Łukasiewicz — PIT poszerza możliwości rozwojowe dotychczasowych Instytutów i znacząco pogłębia ich ofertę rynkową. W wyniku łączenia, powstają nowe interdyscyplinarne kierunki badawcze, co ułatwia m.in. w pozyskiwanie międzynarodowych grantów i zagranicznych partnerów biznesowych do projektów o wysokim stopniu innowacyjności.
 

Poprzednie postępowania dostępne na stronach:

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Logistyki i Magazynowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pit

https://bip.ilim.lukasiewicz.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-w-trybie-pzp

https://bip.ilim.lukasiewicz.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-progu-ustawowego

https://bip.ilim.lukasiewicz.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-uslugi-spoleczne

https://bip.ilim.lukasiewicz.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-inne-poza-pzp

https://bip.ilim.lukasiewicz.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/rozeznanie-rynku

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna

https://bip.itd.poznan.pl/zamowienia-publiczne

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej

https://inop.poznan.pl/zamowienia-publiczne/#start

https://lukasiewicz-inop-poznan.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=mainPage&clientName=lukasiewicz-inop-poznan

Sieć Badawcza  Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

https://www.pimr.eu/zamowienia-publiczne/

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”

http://web.archive.org/web/20210625093619/https://www.tabor.lukasiewicz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej/