Postępowania ustawowe PZP

postepowanie-ustawowe-pzp

Postępowania ustawowe PZP od 01.01.2021r. prowadzone są za pośrednictwem platformy zakupowej

 
W postępowaniach ustawowych Prawa Zamówień Publicznych komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem:

Pod pojęciem „platforma zakupowa” należy rozumieć aplikację/program komputerowy przeznaczony do realizacji procesu związanego z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie elektronicznej:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny wykorzystuje platformę zakupową Open Nexus Sp. z o.o.
  • adres strony internetowej platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pit

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.
 
 

Postępowania prowadzone przez Instytuty Łukasiewicza w których Łukasiewicz – PIT bierze udział

 
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych, płynów eksploatacyjnych, akcesoriów samochodowych oraz usług mycia i odkurzania pojazdów i innych usług dla wybranych Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz
Numer postępowania: ZPI.2610.5 .2021:
Typ postępowania: Postępowanie unijne
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
Znak postępowania: ZPI.2610.5.2021
Link to postępowania: https://iel.ezamawiajacy.pl/pn/iel/demand/notice/public/48881/details
 
Dostawa odczynników chemicznych dla wybranych Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz
Numer  postępowania: FL.271.5.2022
Typ postępowania: Postępowanie unijne
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
Znak postępowania: FL.271.5.2022
Link to postępowania: https://icimb.bip-e.pl/icm/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/r11250,Dostawa-odczynnikow-chemicznych-dla-wybranych-instytutow-Sieci-Badawczej-Lukasie.html
 
 

Skontaktuj się z nami