Postępowania ustawowe PZP

postepowanie-ustawowe-pzp

Postępowania ustawowe PZP od 01.01.2021 r. prowadzone są za pośrednictwem platformy zakupowej

W postępowaniach ustawowych Prawa Zamówień Publicznych komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem:

Pod pojęciem „platforma zakupowa” należy rozumieć aplikację/program komputerowy przeznaczony do realizacji procesu związanego z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie elektronicznej:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny wykorzystuje platformę zakupową Open Nexus Sp. z o.o.
  • adres strony internetowej platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pit

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

 

Postępowania ustawowe PZP prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki >> 

 

Postępowania ustawowe PZP prowadzone przez inne Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, w których Łukasiewicz – PIT bierze udział

Sukcesywna dostawa gazów technicznych sprężonych i gazów technicznych w stanie skroplonym wraz z dzierżawą butli i zbiorników na gazy skroplone dla wybranych Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz
Numer postępowania: FL.271.32.2024
Typ postępowania: Postępowanie krajowe
Link do postępowania: https://icimb.bip-e.pl/icm/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/r19397,Sukcesywna-dostawa-gazow-technicznych-sprezonych-i-gazow-technicznych-w-stanie-s.html

Sukcesywna dostawa gazów technicznych sprężonych i gazów technicznych w stanie skroplonym oraz mieszanin kalibracyjnych wraz z dzierżawą butli i zbiorników na gazy skroplone dla wybranych Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz
Numer postępowania: FL.271.46.2023
Link do postepowania: https://icimb.bip-e.pl/icm/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/r18558,Sukcesywna-dostawa-gazow-technicznych-sprezonych-i-gazow-technicznych-w-stanie-s.html

Rewitalizacja części konstrukcyjnych systemu CleverFrame, zaprojektowanie i wykonanie nowego stoiska modułowego w oparciu o zrewitalizowane części konstrukcyjne i nowe elementy, wynajem wyposażenia wraz z zapewnieniem obsługi na wydarzeniach promocyjnych oraz przechowywanie stoiska modułowego
Numer postępowania: BZP.200.4.2023
Typ postępowania: Postępowanie unijne
Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/860922

Kompleksowa usługa organizacji i obsługi wydarzenia Innovatorium Łukasiewicza ‘23
Numer postępowania: BZP.201.1.2023
Typ postępowania: Postępowanie krajowe
Tryb udzielania zamówienia: PL – Tryb Podstawowy (art. 275)
Znak postępowania: BZP.201.1.2023
Link to postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/726749

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych, płynów eksploatacyjnych, akcesoriów samochodowych oraz usług mycia i odkurzania pojazdów i innych usług dla wybranych Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz
Numer postępowania: ZPI.2610.5 .2021:
Typ postępowania: Postępowanie unijne
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
Znak postępowania: ZPI.2610.5.2021
Link to postępowania: https://iel.ezamawiajacy.pl/pn/iel/demand/notice/public/48881/details

Dostawa odczynników chemicznych dla wybranych Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz
Numer  postępowania: FL.271.5.2022
Typ postępowania: Postępowanie unijne
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
Znak postępowania: FL.271.5.2022
Link to postępowania: https://icimb.bip-e.pl/icm/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/r11250,Dostawa-odczynnikow-chemicznych-dla-wybranych-instytutow-Sieci-Badawczej-Lukasie.html

Dostawa 3-letniej subskrypcji oprogramowania Microsoft w ramach programu licencyjnego Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES) lub oprogramowania równoważnego na rzecz podmiotów Sieci Badawczej Łukasiewicz.
Numer postępowania: AZLZ.26.24.2023
Typ postępowania: Postępowanie unijne
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
Znak postępowania: AZLZ.26.24.2023
Link do postępowania: https://ilot.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2203/dostawa-3-letniej-subskrypcji-oprogramowania-microsoft-w-ramach-programu-licencyjnego-microsoft-enrollment-for-education-solutions-ees-lub-oprogramowania-rownowaznego-na-rzecz-podmiotow-sieci-badawczej-lukasiewicz