Postępowania regulaminowe do 130 000 zł

postepowanie-regulaminowe-do-130 000-zł

Postępowania regulaminowe do 130 000 zł prowadzone są na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień ogłaszanych na stronie internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego.

Regulamin udzielania zamówień ogłaszanych na stronie internetowej Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego ->
Regulamin do pobrania
(obowiązuje do 31.08.2022 r.)
Regulamin do pobrania (obowiązuje od 01.09.2022 r.)


Poprzednie postępowania dostępne są na stronie:
https://bip.ilim.lukasiewicz.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-uslugi-spoleczne
 
 
ZOF/00010/2022 Dostawa oprogramowania badawczego Geomagic Designe X
Data ogłoszenia: czwartek, 08 września 2022 r.
Przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowania badawczego Geomagic Designe X
Nr sprawy: ZOF/00010/2022
Termin składania ofert: 21.09.2022 r.
Termin otwarcia ofert: 22.09.2022 r., godz.: 10:15
Dokumenty:

 
ZOF/00009/2022 Sukcesywna dostawa artykułów utrzymania czystości
Data ogłoszenia: piątek, 16 września 2022 r.
Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa artykułów utrzymania czystości
Nr sprawy: ZOF/00009/2022
Postępowanie prowadzone jest na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/662709
Termin składania ofert: 27.09.2022 r. 10:00
Termin otwarcia ofert: 27.09.2022 r., godz.: 10:15
 
ZOF/00008/2022 Opracowanie technologii zagospodarowania niepełnowartościowych jaj spożywczych w przedsiębiorstwach MŚP celem przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.
Data ogłoszenia: czwartek, 25 sierpnia 2022 r.
Przedmiot zamówienia: Opracowanie technologii zagospodarowania niepełnowartościowych jaj spożywczych w przedsiębiorstwach MŚP celem przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.
Nr sprawy: ZOF/00008/2022
Postępowanie prowadzone jest na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/123299
Termin składania ofert: 01.09.2022 r.
Termin otwarcia ofert: 02.09.2022 r., godz.: 10:15

 
ZOF/00007/2022 Dostawa elementów układu sterowania prototypu robota polowego
Data ogłoszenia: czwartek, 11 sierpnia 2022 r. godz.10:20
Przedmiot zamówienia: Dostawa elementów układu sterowania prototypu robota polowego
Nr sprawy: ZOF/00007/2022
Postępowanie prowadzone jest na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/121449
Termin składania ofert: 08.09.2022 r.
Termin otwarcia ofert: 09.09.2022 r., godz.: 10:15

 

Skontaktuj się z nami