Klauzula informacyjna RODO – zamówienia publiczne

klauzula-informacyjna-rodo-zamowienia

Klauzula informacyjna

 
Zgodnie z treścią art. 13 i art. 14 RODO Łukasiewicz – PIT zobowiązany jest do podawania informacji w przypadku:

  1. zbierania danych od osoby, której dane dotyczą;
  2. pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

W oparciu o art. 12 ust. 1 RODO informacje te podawane są przez Łukasiewicz – PIT w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych udzielane są przez Łukasiewicz – PIT pisemnie, w tym elektronicznie. Mając na uwadze art. 12 ust. 5 RODO Łukasiewicz – PIT nie pobiera opłat za podanie informacji na mocy art. 13 i 14 RODO. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Łukasiewicz – PIT może:

  1. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji lub podjęcia żądanych działań; albo
  2. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter, spoczywa na Łukasiewicz – PIT.

Klauzule informacyjne Łukasiewicz – PIT:

1)   klauzula informacyjna RODO postępowania ustawowe PZP

2)   klauzula informacyjna RODO postępowania regulaminowe do 130 000 zł