Zamówienia publiczne B+R

Zamówienia publiczne B+R prowadzone są na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych B+R w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym.

Regulamin do pobrania (obowiązuje od 05.06.2024)

Regulamin do pobrania (obowiązywał od 04.08.2023)

Regulamin do pobrania (obowiązywał od 07.06.2023 do 03.08.2023)