Obróbka plastyczna i kształtowanie blach - lista praw w mocy