WRÓĆ DO OBSZARU OBRÓBKI PLASTYCZNEJ I KSZTAŁTOWANIA BLACH

Wynalazek pn. „Urządzenie do pomiaru ciągłego objętości pręta okrągłego i sposób pomiaru ciągłego objętości pręta okrągłego” (P.431161)

Opis:

Urządzenie do pomiaru ciągłego objętości prętów okrągłych zawierające osiowy układ prowadzenia pręta charakteryzuje się tym, że zawiera prowadnice pręta okrągłego połączone z obrotową głowicą skanującą przesuwane pręty, przy czym obrotowa głowica skanująca oraz układ napędu osiowego układu prowadzenia pręta połączone są z układem obliczeniowo-sterującym.

Stan ochrony prawnej:

Technologię stanowi zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP zarejestrowane pod numerem P.431161 z dnia 16 września 2019 roku.

Prawa majątkowe do wynalazku przysługują: Politechnice Poznańskiej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutowi Metali Nieżelaznych, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiemu Instytutowi Technologicznemu oraz Fabryce Armatur Swarzędz Sp. z o.o.

Osoba kontaktowa


Tel.:

E-mail:

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z Działem Komercjalizacji

kdk@pit.lukasiewicz.gov.pl