WRÓĆ DO OBSZARU OBRÓBKI PLASTYCZNEJ I KSZTAŁTOWANIA BLACH

Wynalazek pn. „Sposób kształtowania cienkościennych profili o zmiennym przekroju i urządzenie do kształtowania cienkościennych profili o zmiennym przekroju” (P.428361)

Opis:

Przedmiotem wynalazku jest sposób kształtowania cienkościennych profili o zmiennym przekroju i urządzenie do kształtowania cienkościennych profili o zmiennym przekroju, zwłaszcza do wytwarzania wyrobów w postaci dyfuzorów o przekroju stożkowo rozszerzającym się, mających zastosowanie m.in. jako elementy konstrukcji samochodu w przemyśle motoryzacyjnym i transporcie, ze szczególnym uwzględnieniem lotnictwa. Zastosowanie dyfuzorów może mieć miejsce przy kształtowaniu elementów do budowy silników lotniczych. Zadaniem wynalazku jest wskazanie takiego sposobu kształtowania cienkościennych profili o zmiennym przekroju, który umożliwiłby wprowadzenie wstępnych naprężeń rozciągających w kształtowanym profilu w trakcie procesu gięcia z jednoczesnym podgrzewaniem laserem miejsca odkształcanego oraz opracowanie konstrukcji urządzenia do realizacji tego sposobu.

Korzyści dla odbiorcy:

  • możliwość zmniejszenia ilość operacji technologicznych poprzez zastosowanie nowego rozwiązania,
  • możliwość wykonania detali z jednego elementu, a nie jak dotychczas z dwóch (dotyczy dyfuzorów w silnikach),
  • zwiększenie jakości wyrobu poprzez równomierny rozkład temperatury w miejscu gięcia kształtowanego profilu, co bezpośrednio wpływa na zwiększenie jego plastyczności.

Stan ochrony prawnej:

Technologię stanowi zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP zarejestrowane pod numerem P.428361 z dnia 27 grudnia 2018 roku.

Prawa majątkowe do wynalazku przysługują w 100% Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiemu Instytutowi Technologicznemu.

Osoba kontaktowa

Tomasz Gądek

Lider obszaru ds. kształtowania objętościowego
Grupa Badawcza Inżynierii Mechanicznej

Tel.:+48 609 338 816

E-mail:tomasz.gadek@pit.lukasiewicz.gov.pl

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z Działem Komercjalizacji

kdk@pit.lukasiewicz.gov.pl