WRÓĆ DO OBSZARU OBRÓBKI PLASTYCZNEJ I KSZTAŁTOWANIA BLACH

Wynalazek pn. „Tester tribologiczny” (Pat.238639/P.418825)

Opis:

Przedmiotem wynalazku jest tester tribologiczny przeznaczony do badania właściwości trybologicznych środków smarnych, a także odporności na zużycie materiałów konstrukcyjnych części maszyn, jak również biomateriałów wykorzystywanych w produkcji endoprotez układu kostno-stawowego człowieka. Istota wynalazku, którym jest tester tribologiczny z węzłem tarcia zawierającym nieruchomą próbkę wykonaną z badanego materiału, dociskaną z zadaną siłą do przeciwpróbki realizującej ruch obrotowy lub oscylacyjny, polega na tym, że przeciwpróbki zanurzone są w ogrzewanej lub chłodzonej cieczy smarującej. Praca może odbywać się przy całkowitym lub częściowym zanurzeniu w cieczy oraz na sucho. Dzięki serwonapędowi możliwe jest dowolne zaprogramowanie ruchu obrotowego lub oscylacyjnego.

Korzyści dla odbiorcy:

  • testowanie tribologicznego zużycia materiałów trących przy znanej i kontrolowanej sile wzajemnego docisku, oraz w warunkach zgodnych z normą ASTM G77;
  • pomiar momentu sity tarcia;
  • badanie w warunkach całkowitego zanurzenia próbki i przeciwpróbki w cieczy smarującej, co pozwala na dokładne wyznaczenie współczynnika tarcia;
  • badanie szerokiej gamy materiałów: metalicznych, ceramicznych, kompozytowych, narzędziowych do współpracy tribologicznej w warunkach pracy zbliżonych do rzeczywistych;
  • określenie wpływu różnych środków smarnych na właściwości tribologiczne współpracujących par materiałowych, czy też różnego rodzaju elementów trących;
  • stabilizacja zadanej temperatury wewnątrz zbiornika wypełnionego cieczą smarującą, poprzez chłodzenie lub ogrzewanie wodą płynącą obiegiem zamkniętym, kanalikami w podwójnych ściankach obudowy zbiornika;
  • kompleksowa obróbka, wizualizacja oraz eksport danych z wykorzystaniem dołączonego komputera PC ze specjalistycznym oprogramowaniem;
  • przeprowadzenie modelowania na stanowisku do badania tarcia, zużycia i smarowania, co pozwała na optymalny dobór parametrów testów i zapobiega przekroczeniu dopuszczalnych naprężeń elementów węzła podczas badań tribologicznych, co z kolei ma duże znaczenie przy doborze nowoczesnych materiałów na węzły tribologiczne.

Stan ochrony prawnej:

Technologię stanowi patent Pat.238639 udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, trwający od dnia 26 września 2016 roku.

Prawa majątkowe do wynalazku przysługują w 100% Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiemu Instytutowi Technologicznemu.

Osoba kontaktowa

Szymon Szkudelski

Lider obszaru ds. kształtowania objętościowego
Grupa Badawcza Inżynierii Mechanicznej

Tel.:+48 607 802 424

E-mail:szymon.szkudelski@pit.lukasiewicz.gov.pl

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z Działem Komercjalizacji

kdk@pit.lukasiewicz.gov.pl