WRÓĆ DO OBSZARU OBRÓBKI PLASTYCZNEJ I KSZTAŁTOWANIA BLACH

Wynalazek pn. „Walcarka do walcowania pierścieni i sposób walcowania pierścieni” (Pat.243823/P.437863)

Opis:

Walcarka promieniowo – osiowa z rozszerzoną kinematyką trzpienia (Pat. 243823) umożliwia walcowanie pierścieni w różnych wariantach technologicznych. Zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązania pochylania trzpienia o kąt dodatni i ujemny względem walca głównego w trakcie procesu umożliwia walcowanie pierścieni z pochyloną pobocznicą wewnętrzną, wypływ na kierunek płynięcia materiału podczas kształtowania pierścienia profilowanego oraz przy zastosowaniu cyklicznego wahania podczas kształtowania pierścienia wymuszania zmian w strukturze materiału. Dodatkowo walcarka posiada możliwość stałego pochylenia trzpienia w płaszczyźnie prostopadłej do walca głównego. Stosując wychył kątowy trzpienia w obu płaszczyznach podstawowej i prostopadłej uzyskujemy trójwymiarowe położenie. Rozwiązanie to powinno znacząco wpłynąć na wyeliminowanie „efektu podnoszenia pierścienia” o bardzo małym przekroju poprzecznym (mała wartość grubości w stosunku do wysokości) podczas walcowania.

Korzyści dla odbiorcy:

  • kształtowanie pierścieni z pochyloną pobocznicą wewnętrzną przy zastosowaniu klastycznych walców,
  • wywieranie wpływu na kierunek płynięcia materiału – uzyskiwanie pierścieni profilowanych o znacząco lepszym wypełnieniu naroży – lepsza geometria pierścienia,
  • zmiana struktury materiału (rozdrobnienie ziarna) poprzez zastosowanie stałej wahliwej pracy trzpienia,
  • ruch wahliwy trzpienia może być projektowany indywidualnie i zawierać wszystkie tryby pracy podczas jednego kształtowania.

Stan ochrony prawnej:

Technologię stanowi patent Pat.243823 udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, trwający od dnia 13 maja 2021 roku.

Prawa majątkowe do wynalazku przysługują w 100% Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiemu Instytutowi Technologicznemu.

Osoba kontaktowa

Szymon Szkudelski

Lider obszaru ds. kształtowania objętościowego
Grupa Badawcza Inżynierii Mechanicznej

Tel.:+48 607 802 424

E-mail:szymon.szkudelski@pit.lukasiewicz.gov.pl

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z Działem Komercjalizacji

kdk@pit.lukasiewicz.gov.pl