Ostatnie wydarzenia w ramach projektu europejskiego ROSEWOOD 4.0

Wizyta studyjna

Projekt ROSEWOOD 4.0 dobiegł końca. Dzięki poprawie sytuacji pandemicznej w Europie ostatnie dwa miesiące projektu obfitowały w spotkania, umożliwiające bezpośrednią wymianę doświadczeń i pogłębianie relacji między partnerami.

Dobrochna Augustyniak-Wysocka reprezentowała Łukasiewicz-PIT na trzech spotkaniach międzynarodowych: w Rovaniemi (Finlandia), Grazu (Austria) i Barcelonie (Hiszpania). W Poznaniu zorganizowano także międzynarodowe warsztaty w formule hybrydowej.

W maju 2022 r. odbyły się dwie wizyty studyjne mające na celu promowanie dobrych praktyk
i innowacji z Finlandii oraz Austrii. W ramach spotkania w Rovaniemi (Finlandia) goście mieli okazję zwiedzić Science Centre Pilke mieszczące się w nowoczesnym, wielopiętrowym budynku drewnianym, a następnie wysłuchać prezentacji przybliżających rozwiązania dla sektora leśno-drzewnego rozwijane przez organizacje takie jak Metsähallitus (lasy państwowe), Metsäkeskus (Finnish Forest Centre), LUKE oraz Lapland University of Applied Sciences. Kolejnego dnia uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili centrum szkolenia zawodowego REDU w Rovaniemi, w tym klasę wyposażoną w ponad 10 symulatorów maszyn leśnych (forwaderów, harwesterów, ciężarówek na drewno) oraz działkę leśną, na której uczniowie trenowali na prawdziwych maszynach.

Wizyta studyjna w Austrii obejmowała z kolei m.in. zwiedzanie tartaku Mayr Melnhof Holz, fabryki podłóg drewnianych Weizer Parkett oraz firmy Holzbau Strobl, działającej w branży budownictwa drewnianego. Ponadto goście mogli obejrzeć w jaki sposób pozyskuje się drewno na stromych zboczach przy wykorzystaniu dźwigu linowego i odwiedzić osiedle Q7 w Grazu, będące przykładem wykorzystania budownictwa drewnianego w budownictwie socjalnym.

W dniach 14-15 czerwca odbyła się z kolei konferencja końcowa projektu ROSEWOOD4.0 w Barcelonie: Fostering Innovation Towards a More Sustainable Forest Sector in Europe. Konferencja podsumowała 2,5 roku działań w projekcie wskazując na jego główne rezultaty i możliwości kontynuowania współpracy w ramach sieci ROSEWOOD po zakończeniu finansowania z UE. Zaprezentowano przykłady sieci i inicjatyw, które z sukcesem kontynuują współpracę po oficjalnym zakończeniu projektu finansowanego ze środków unijnych oraz różne narzędzia wspomagające upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektów nakierowanych na identyfikację innowacji i transfer wiedzy. Nagranie z pierwszego dnia konferencji można obejrzeć tutaj:

W czerwcu odbyły się także ostatnie warsztaty w ramach projektu organizowane przez Łukasiewicz-PIT we współpracy z Branżowym Punktem Kontaktowych Transformacja Cyfrowa pod hasłem How to develop a collaborative project? W hybrydowych warsztatach wzięli udział naukowcy, przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych z Polski, Ukrainy i Rumunii. Obejmowały one krótkie szkolenie dotyczące przygotowywania projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, a także dyskusję na temat możliwości wspólnego aplikowania o europejskie granty.