25 lat akredytacji Laboratorium Badawczego Grupy Badawczej Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej

Początki…

Grupa Badawcza Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej, działająca w ramach Centrum Obróbki Plastycznej Łukasiewicz – PIT świętuje w tym roku zacny jubileusz. Jej nazwa i struktura zmieniała się na przestrzeni lat. Zakład Badania Metali (ZBM) powstał w 1975 r. na fundamentach działającego wcześniej, jeszcze w Wyższej Szkole Inżynierskiej (od 1949 r.), specjalistycznego Laboratorium Metalograficznego. Na przestrzeni lat Laboratorium systematycznie się rozwijało. Zakład odnosił sukcesy w realizowaniu własnych prac naukowo-badawczych oraz prowadził badania na rzecz innych zakładów i pracowni naukowo-badawczych ówczesnego Instytutu Obróbki Plastycznej (INOP). Brał też czynny udział we wspieraniu polskiego przemysłu, pomagając w rozwiązywaniu szeregu skomplikowanych problemów z dziedziny metaloznawstwa.

Z początkiem lat 90. XX w. rozpoczęto wprowadzanie nowoczesnych, obowiązujących w Europie procedur badawczych. Opracowano Księgę Jakości dla wyrobów kształtowanych plastycznie, dostosowaną do wymogów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG). W 1995 r. wdrożono System Zapewnienia Jakości i opracowano wniosek o akredytację Laboratorium. Po 2 latach starania te zakończyły się sukcesem. Zakład Badania Metali uzyskał certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, a pracownicy przeszli specjalistyczne szkolenie w zakresie obowiązujących procedur.

 

…i obecnie

Grupa Badawcza Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej jako podmiot naukowo-badawczy, pełni funkcje usługowe dla klientów przemysłowych oraz dla innych Działów Łukasiewicz – PIT. Grupa Badawcza współpracuje także ze znaczącymi placówkami naukowymi w kraju i za granicą, a akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji stanowi dla potencjalnych klientów wiarygodne kryterium przy dokonywaniu wyboru usług w zakresie różnorodnych badań. Bogate w nowoczesną aparaturę wyposażenie zapewnia możliwość świadczenia usług dla przemysłu w szerokim zakresie.

 
Przykłady aparatury badawczej:

Grupa Badawcza Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej pod kierownictwem dr inż. Agnieszki Laurentowskiej-Tyczki pełni wiodącą rolę w zakresie badań stopów metali i wyrobów kształtowanych plastycznie (litych i z proszków).

Obecnie w laboratorium pracuje 8 osób na różnych stanowiskach (w tym 3 osoby z tytułem dr inż.): od głównego specjalisty do młodszego specjalisty-laboranta.
 
W Łukasiewicz – PIT swoje usługi oferują także laboratoria badawcze z wieloletnim doświadczeniem, działające w ramach innych Centrów Badawczych:

 
Zapraszamy do korzystania z naszych usług badawczych!