Naukowcy łączą siły

Naukowcy łączą siły, aby jeszcze skuteczniej odpowiadać na współczesne wyzwania biznesowe

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny oraz Poznański Park Naukowo-Technologiczny nawiązały współpracę, której celem jest realizowanie wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych. Wszystko po to, aby coraz skuteczniej komercjalizować technologie, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju polskich przedsiębiorstw.

Działania skoncentrowane będą na:

  • wspieraniu komercjalizacji technologii i akceleracji spółek technologicznych poprzez dostęp do specjalistycznych zasobów, kapitału, partnerów finansowych i biznesowych oraz projektów zorientowanych na komercjalizację i internacjonalizację innowacyjnych rozwiązań,
  • wspieraniu przedsiębiorstw w obszarze transformacji cyfrowej poprzez świadczenie komplementarnych usług technologicznych i biznesowych, w szczególności poprzez działalność Europejskiego Hubu Innowacji Cyfrowych,
  • rozwijaniu współpracy w ramach Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Programu Horyzont Europa prowadzonego przez Fundację UAM oraz Branżowego Punktu Kontaktowego Programu Horyzont Europa prowadzonego przez Łukasiewicz – PIT,
  • rozwijaniu współpracy w ramach możliwości oferowanych przez Ośrodek Enterprise Europe Network, prowadzony przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM.