Międzynarodowa konferencja naukowa „DREWNO – NAUKA – GOSPODARKA. Zrównoważone leśnictwo i lasy – szanse i ograniczenia wynikające ze zmian klimatu”

Trwa rejestracja na 4. międzynarodową konferencję naukową „DREWNO – NAUKA – GOSPODARKA. Zrównoważone leśnictwo i lasy – szanse i ograniczenia wynikające ze zmian klimatu”, która odbędzie się 14-16 września 2022 roku w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Organizatorami wydarzenia są: Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Partnerami konferencji zostali: Targi DREMA oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Wydarzenie jest afiliowane przez Europejski Instytut Leśny (EFI).

Goście Honorowi konferencji:

  • dr Alan Crivellaro, Wydział Geografii Uniwersytetu Cambridge, Wielka Brytania
  • dr hab. Henrik Hartmann, Zakład Procesów Biogeochemicznych w Instytucie Biogeochemii im. Maxa Plancka, Jena, Niemcy

Celem konferencji jest prezentacja wyników najnowszych badań z zakresu drzewnictwa, leśnictwa i dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem badań o dużych możliwościach praktycznego wykorzystania w gospodarce, a także wymiana wiedzy i doświadczeń nt. współczesnych wyzwań przemysłów bazujących na drewnie w międzynarodowym gronie ekspertów.

Rejestracja i szczegółowe informacje: https://www.wood-science-economy.pl/