Łukasiewicz – PIT laureatem nagrody SIMP

Obradujący w dniu 23 lipca 2022 r. Zarząd Główny SIMP zatwierdził wyniki XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu SIMP na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2021 roku”, zaproponowane przez Komisję Konkursową pod przewodnictwem dr. inż. Wiesława Krzymienia.

Wyróżnienie w kategorii „Osiągnięcia wdrożone w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska” przyznano rozwiązaniu: „Prasa i prasoowijarka do zbioru pasz objętościowych w cylindryczne bele z systemem monitorowania i oddziaływania na proces ich tworzenia”.

Wykonane prace stanowią efekt działań realizowanych w ramach projektu POIR.04.01.04-00-0067/18 przez konsorcjum w składzie Łukasiewicz – PIT i Metal-Fach Sp. z o.o. (strona projektu: https://pit.lukasiewicz.gov.pl/o/poir-04-01-04-00-0067-18-piobel/).