Nowy numer czasopisma naukowego „Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe” już dostępny!

Zapraszamy do lektury bieżącego wydania (1/2022) „Rail Vehicles/Pojazdów Szynowych” w którym ukazał się m.in. artykuł o wykorzystaniu paliwa wodorowego w układach napędowych pojazdów szynowych.

Ponadto, pracownicy Łukasiewicz – PIT są współautorami następujących artykułów:

Na stronie internetowej czasopisma dostępne są również archiwalne numery periodyku: http://www.railvehicles.eu/.

„Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe” to jedno z nielicznych międzynarodowych, specjalistycznych czasopism naukowych, poświęconych tylko i wyłącznie tak szeroko pojętej tematyce transportu szynowego.

Publikowany w otwartym dostępie kwartalnik znajduje się na liście czasopism punktowanych MEiN. Odbiorcami periodyku są zarówno przedstawiciele środowiska naukowego, jak i branżowego.

Kontakt: redakcja.dbt@pit.lukasiewicz.gov.pl

 

Czytaj, publikuj, cytuj – stwórz z nami swój kaPITał wiedzy!