Automotive Production Support #APS2022

 

Podczas specjalistycznego spotkania branżowego Automotive Production Support, które odbędzie się w Kompleksie Hali Stulecia przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu, przedstawiciele Łukasiewicz – PIT: mgr inż. Sławomir Styczyński i dr inż. Marcin Lijewski zaprezentują wyniki projektu: „Wykorzystanie modułowych systemów podawania i mieszania materiałów proszkowych na przykładzie linii technologicznej do wytwarzania katod w bateriach termicznych wraz z systemem eksperckim doboru modułów i parametrów pracy”.

Lider projektu: Łukasiewicz – PIT

Konsorcjanci projektu:
Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, iPRO Sp. z o.o. w Gnieźnie.

Kierownik projektu: dr inż. Marcin Lijewski

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, nr POIR.04.01.04-00-0033/18.

Prelekcja pt.: „Zautomatyzowane stanowisko do wytwarzania elektrod do baterii termicznych w technologii proszkowej” zostanie wygłoszona podczas specjalnej sesji wykładów, w strefie technologii wspierających procesy produkcyjne w firmach produkujących baterie, systemy zasilania oraz magazynowania energii.

Program wydarzenia: APS2022