Współpraca z EIT Urban Mobility

Akademia Morska w Szczecinie dołącza do EIT UM koordynowanego przez Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny będącego częścią Europejskiego Instytutu Technologii (EIT), utworzonego przez Komisję Europejską w celu wzmocnienia zdolności Europy do innowacji.

EIT zrzesza wiodące organizacje biznesowe, edukacyjne i badawcze, tworząc dynamiczne partnerstwa międzynarodowe. Wspólnoty EIT opracowują innowacyjne produkty i usługi oraz szkolą nowe pokolenie przedsiębiorców. Od początku 2021 roku jesteśmy członkiem EIT Urban Mobility i działamy na rzecz przyspieszenia pozytywnych zmian w mobilności w bardziej przyjaznych do zamieszkania przestrzeniach miejskichpodkreśla dr Przemysław Zawodny, Z-ca dyrektora ds. Badań Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny.

Wierzymy iż współpraca z EIT UM umożliwi nam wykorzystanie potencjału zespołów badawczych Katedry Zarządzania i Logistyki AMS oraz poszerzenie naszych doświadczeń przy realizacji projektów międzynarodowych, jak również kompetencji uzyskiwanych w ramach współpracy z przedsiębiorstwami. Należy podkreślić, że Katedra może się pochwalić najbogatszymi w Polsce osiągnięciami w zakresie prac badawczych dotyczących logistyki miejskiej. Pracownicy Katedry są od ponad 10 lat zaangażowani w międzynarodowe przedsięwzięcia w tym obszarze oraz aktywnie współpracują z największymi przedsiębiorstwami rynku KEP zaznacza dr hab. Stanisław Iwan, prof. AM.

23 maja odbyła się Green Cities 2022 – 5th International Conference Green Logistics for Greener Cities, podczas której podpisany został list intencyjny dotyczący podjęcia współpracy Akademii Morskiej w Szczecinie z EIT UM RIS Hub Poland. Sygnatariuszami dokumentu są dr hab. Stanisław Iwan, prof. AM, Dziekan Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego Transportu AMS oraz dr Przemysław Zawodny, Z-ca dyrektora ds. Badań Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, członek komitetu sterującego EIT UM RIS.

Dodatkowo dzięki współpracy z EIT UM będziemy starali się rozwijać ofertę badawczą, która skoncentrowana jest na zagadnieniach związanych z szeroko pojętym zarządzaniem systemami logistycznymi, procesami transportowymi oraz rozwojem przedsiębiorstw branży TSL, szczególnie w kontekście wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju oraz innowacyjnych technologiizaznacza dr hab. Stanisław Iwan, prof. AM.

Jako koordynator EIT Urban Mobility Hub w Polsce naszym celem jest wsparcie naukowców, innowatorów i przedsiębiorców w Polsce, aby przekształcali ich najlepsze pomysły w produkty, usługi i nowe miejsca pracy. Jest to zgodne z priorytetami największego w Europie programu badawczego Horyzont Europa, jak również Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, które dążą do współpracy między uczelniami, biznesem a centrami badawczo-rozwojowymi, a także start-upami i szeroko pojętym biznesemdodaje Małgorzata Kirchner, koordynator EIT UM w Polsce.

EIT Urban Mobility określiło sześć kluczowych obszarów związanych z logistyką miejską i mobilnością, w które zaangażowane są instytucje partnerskie:

  • Aktywna mobilność
  • Zrównoważona logistyka miejska
  • Tworzenie przestrzeni publicznej
  • Infrastruktura mobilności
  • Mobilność przyszłości
  • Mobilność dla każdego
  • Mobilność i energia

Więcej informacji na temat EIT UM dostępnych jest na stronie: www.eiturbanmobility.eu