Technologia
Drewna


Realizujemy prace i projekty badawczo-rozwojowe w obszarze drzewnictwa oraz w sposób kompleksowy zajmujemy się zagadnieniami przerobu drewna, jego zastosowania i tworzenia nowych kompozytów opartych na tym surowcu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w poniższych rozwijanych sekcjach:

Analizy Strategiczne w Drzewnictwie

Analizy strategiczne w drzewnictwie to podstawowe narzędzia metodologiczne kompleksowego diagnozowania i prognozowania rozwoju sektora leśno-drzewnego i firm drzewnych z uwzględnieniem uwarunkowań wewnętrznych (potencjał, zasoby) i zewnętrznych (mikro- i makrootoczenie) dla formułowania średnio- i długookresowych strategii ich funkcjonowania i bieżących celów operacyjnych

Bioenergia i Chemiczna Konwersja Drewna

Działamy w obszarze badań związanym z energetycznym wykorzystaniem biomasy i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Do naszych podstawowych kierunków zainteresowań badawczych należy obecnie rozwój technologii wytwarzania biopaliw stałych, komponentów biopaliw ciekłych i stałych paliw wtórnych. Dokonujemy oceny jakości biopaliw stałych otrzymywanych z biomasy roślinnej, a także poszukujemy możliwości poprawy właściwości użytkowych biomasy i wytwarzanych z niej biopaliw.

Badania Drewna i Wyrobów Budowlanych

Badania drewna i wyrobów budowlanych to procesy mające na celu zrozumienie właściwości i zachowania drewna oraz jego zastosowań w budownictwie. Badania te obejmują różne aspekty drewna, takie jak struktura, właściwości mechaniczne, właściwości fizyczne i chemiczne, trwałość, odporność na ogień, odporność na szkodniki i wiele innych. [b]

Ochrona Środowiska i Ochrona Drewna

Tworzymy nowe technologie pozwalające usuwać ze zużytego drewna oraz środowiska glebowego i wodnego substancje wydłużające czas eksploatacji drewna. Działamy w zakresie minimalizowania negatywnego wpływu produktów, technologii i procesów na naszą planetę, m.in. poprzez ocenę cyklu życia (LCA) lub śladu węglowego (carbon footprint) możemy wyselekcjonować rozwiązania o najniższym wpływie na środowisko. Opracowujemy rozwiązania zwiększające odporność ogniową wyrobów budowlanych i podłóg z drewna.

Technologie Kompozytowe

W ramach technologii kompozytowych koncentrujemy się na efektywniejszym wykorzystaniu alternatywnych surowców lignocelulozowych, w tym porolniczych, poprodukcyjnych i poużytkowych, do opracowywania nowych rozwiązań materiałowych dla meblarstwa i budownictwa. W ten sposób wspieramy polskich przedsiębiorców w transformacji z gospodarki linearnej na cyrkulacyjną poprzez zastępowanie cennego drewna średnio- i wielkowymiarowego na rzecz surowców wtórnych.

Badania Palności

Wykonujemy badania zapalności mebli tapicerowanych, materaców oraz badania w celu określenia klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych, takich jak posadzki podłogowe i nawierzchnie terenów sportowych.

Badania Biopaliw Stałych

Biopaliwa stałe wytwarzane są z surowców roślinnych i należą do odnawialnych źródeł energii. Mogą być wytworzone z biomasy drzewnej, zielnej (tzw. biomasy agro), owocowej lub biomasy wodnej. Właściwości biopaliw stałych określa się na podstawie przeprowadzonych badań.

Badania powierzchni

Zajmujemy się badaniem odporności powierzchni na czynniki chemiczne, termiczne, mechaniczne, wilgotnościowo-temperaturowe i inne zgodnie z procedurami opisanymi w polskich i międzynarodowych normach przedmiotowych. W zależności od potrzeb klientów prowadzimy badania powierzchni elementów wytworzonych z: drewna, płyt drewnopochodnych, różnego typu tworzyw i metali, mających zastosowanie głównie w produkcji mebli, podłóg, wyposażenia wnętrz, stolarki otworowej oraz małej architektury ogrodowej.

Badania, Konserwacja i Ochrona Drewna oraz Materiałów Drewnopochodnych

Zajmujemy się badaniem odporności  i skuteczności zabezpieczenia drewna przed grzybami rozkładającymi drewno - barwicowymi i pleśniowymi. Oznaczamy stopień zabezpieczenia tego drewna oraz wnikanie i retencję środków ochrony drewna. Oznaczamy również agresywność korozyjną wobec stali tych środków.

Badania Jakości Powietrza Wewnętrznego

Badania jakości powietrza wewnętrznego polegają na oznaczaniu emisji formaldehydu i emisji lotnych związków organicznych z materiałów drewnopochodnych, budowlanych  i wyrobów stosowanych do wyposażenia wnętrz.

Badania Mebli

Wykonujemy badania mebli w zakresie wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa użytkowania.   Badamy meble: - do siedzenia, do użytku domowego, do użytku publicznego, ogrodowe, biurowe, szkolne, audytoryjne - do leżenia, do użytku domowego, dziecięce i młodzieżowe - do przechowywania, do użytku domowego, do użytku publicznego, laboratoryjne - stoły i biurka, do użytku domowego, do użytku publicznego, biurowe, szkolne, laboratoryjne.

Badania Chemiczne

Coraz więcej przedsiębiorców stawia na ochronę środowiska i zdrowie człowieka. Wprowadzenie modelu gospodarki cyrkulacyjnej jest działaniem przyczyniającym się do ochrony naszej planety. Odzysk i ponowne użycie surowców w płytach drewnopochodnych obliguje do zwiększonej kontroli parametrów chemicznych. Oferujemy badania chemiczne oparte o analizy spektrofotometryczne i miareczkowe, pozwalające na ilościowe oznaczenie formaldehydu i substancji mineralnych w materiałach drewnopochodnych.

Badania Fizyczne i Mechaniczne

To sekcja, która zajmuje się badaniem właściwości fizycznych i mechanicznych materiałów. W ramach tych badań naukowcy analizują między innymi wytrzymałość, sprężystość, twardość, właściwości termiczne i elektryczne, a także zachowanie się materiałów podczas obciążeń mechanicznych. Badania te są niezwykle istotne w wielu dziedzinach, takich jak inżynieria, materiałoznawstwo, fizyka czy chemia.

Laboratorium Badania Drewna, Materiałów Drewnopochodnych, Opakowań, Mebli i Konstrukcji

Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji posiada certyfikat akredytacji Nr AB 088. Zajmuje się badaniem drewna, materiałów drewnopochodnych, mebli, opakowań i konstrukcji według udokumentowanych metod badawczych, w oparciu o wymagania norm krajowych, międzynarodowych i europejskich.

Certyfikacja Wyrobów Przemysłu Drzewnego

Dział Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego akredytowany jest przez Polskie Centrum Akredytacji i posiada certyfikat Nr AC 098

Wymagania Fitosanitarne

Prawidłowo wykonane opakowanie drewniane po dobrze przeprowadzonej obróbce fitosanitarnej plus odpowiednie oznakowanie, równa się zero problemów przy eksporcie towarów.

Dział Sprzedaży i Relacji Handlowych

E-mail: sprzedaz@pit.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami