Badania przed wprowadzeniem maszyn i urządzeń rolniczych do obrotu i stosowania (znak CE)

Nasze Laboratorium Badawcze posiada kompetencje do wykonywania badań określonych zakresem akredytacji nr AB 053. W tym zakresie prowadzi badania do celów oceny zgodności maszyn i urządzeń rolniczych, ogrodniczych, leśnych, spożywczych i innych. Realizujemy badania wyrobów maszynowych zgodnie z najlepszą praktyką laboratoryjną, z zachowaniem zasad bezstronności, niezależności i poufności, przy zastosowaniu wymagań i metod badawczych określonych w normach EN, ISO, IEC i PN, w tym normach zharmonizowanych z dyrektywami Unii Europejskiej.

Badania przed wprowadzeniem maszyn i urządzeń rolniczych do obrotu i stosowania (znak CE) – oferta:

 • poziom ciśnienia akustycznego m.in. wg norm PN-EN ISO 11201:2012, PN-EN 1672-1:2014-12, PN-EN ISO 22868:2021-08, PN-EN ISO 4254-1:2016-02
 • poziom mocy akustycznej m.in. wg norm PN-EN ISO 3744:2011, PN-EN 1672-1:2014-12, PN-EN ISO 5395-1:2014-02, PN-EN ISO 22868:2021-08, ISO 6395:2008
 • skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań (drgania na uchwytach) m.in. wg norm PN-EN ISO 20643:2009, PN-EN ISO 22867:2022-05, PN-EN 62841-1:2015-11
 • prąd rozruchu maszyn i urządzeń o napędzie elektrycznym wg normy PN-EN 62841-1:2015-11
 • pobór mocy i prądu wg norm PN-EN 62841-1:2015-11, PN-EN 60335-1:2012
 • prąd upływowy wg norm PN-EN 62841-1:2015-11, PN-EN 60335-1:2012
 • ciągłość i rezystancja obwodu ochronnego (połączeń uziemiających) wg normy PN-EN 60204-1:2018-12
 • wytrzymałość elektryczna w stanie zimnym i w temperaturze roboczej wg norm PN-EN 62841-1:2015-11, PN-EN 60335-1:2012
 • rezystancja izolacji wg normy PN-EN 60204-1:2018-12
 • wytrzymałość elektryczna izolacji wg normy PN-EN 60204-1:2018-12
 • pomiar napięcia szczątkowego wg normy PN-EN 60204-1:2018-12
 • sprawdzenie warunków ochrony przez odłączenie samoczynne od zasilania wg normy PN-EN 60204-1:2018-12

Hałas w środowisku pracy wg normy PN-EN ISO 9612:2011 Strategia 1.

 • graniczny kąt przechyłu m.in. wg norm PN-EN 280-1:2022-07, PN-EN ISO 5395-3:2014-02, PN-EN ISO 4254-17:2022-09
 • stateczność w położeniu spoczynkowym m.in. wg norm PN-EN ISO 4254-1:2016-02, PN-EN 1672-1:2014-12, PN-EN 12525+A2:2010
 • stateczność w położeniu roboczym m.in. wg normy PN-EN ISO 4254-14:2016-06
 • stateczność agregatu ciągnik-maszyna i maszyn samobieżnych w położeniu transportowym i roboczym
 • wytrzymałość osłon i barier, ochronnych/uchwytów m.in. wg norm PN-EN ISO 4254-1:2016-02, PN-EN ISO 4254-5:2018-08, PN-EN ISO 4254-10:2011
 • wytrzymałość stałych środków dostępu m.in. wg norm PN-EN ISO 14122-2:2016-08, PN-EN ISO 14122-3:2016-08, PN-EN ISO 14122-4:2016-08
 • wytrzymałość obudowy maszyny m.in. wg norm PN-ISO 17101-1:2017-03, PN-ISO 17101-2:2017-04, PN-EN ISO 5395-1:2014-02
 • charakterystyka techniczna (wymiary gabarytowe, masy, naciski, prędkości obrotowe, pojemności zbiorników i inne) m.in. wg normy BN-77/9195-03
 • masa części przemieszczanych ręcznie m.in. wg norm PN-EN ISO 4254-1:2016-02, PN-EN 15180:2014-12
 • wysokość usytuowania wlewów płynów / cieczy roboczych m.in. wg normy PN-EN ISO 4254-1:2016-02
 • średnica wlewów m.in. wg normy PN-EN ISO 4254-6:2020-10
 • odległości poziome dźwigni i korb regulacyjnych m.in. wg norm PN-EN ISO 4254-12:2012, PN-EN ISO 4254-9:2019-01
 • odległości od odsłony do elementów niebezpiecznych m.in. wg norm PN-EN ISO 13854:2020-01, PN-EN ISO 13857:2020-03, PN-EN ISO 4254-7:2018-01, PN-EN ISO 4254-10:2011, PN-EN ISO 4254-11:2012, PN-EN ISO 4254-12:2012, PN-EN ISO 4254-17:2022-09, PN-EN 1672-1:2014-12
 • dostęp do elementów roboczych wg normy PN-EN ISO 5395-1:2014-02,
 • wymiary TUZ / strefa wolnej przestrzeni TUZ m.in. wg norm PN-ISO 730:2018-02, ISO 2332:2009
 • wymiary oka dyszla m.in. wg norm PN-R-36153:1993, ISO 5692-1:2004, ISO 5692-2:2002, ISO 20019:2001
 • nakładka osłony WPT i WPM / wolna przestrzeń między osłoną WPT i WPM m.in. wg normy PN-EN ISO 4254-1:2016-02
 • bezpieczeństwo na wejściach, dojściach i pomostach m.in. wg norm PN-EN 280-1:2022-07, PN-EN 547-2+A1:2010, PN-EN 547-3+A1:2010, PN-EN ISO 4254-1:2016-02, PN-EN 13570+A1:2010
 • bezpieczeństwo połączenia maszyny z ciągnikiem m.in. wg norm PN-EN ISO 4254-6:2020-10, PN-EN ISO 4254-9:2019-01
 • bezpieczeństwo podczas zmian położeń „transport-praca” i podczas transportu m.in. wg norm PN-EN ISO 5395-2:2014-02, PN-EN ISO 4254-17:2022-09
 • warunki przestrzenne czynności ruchowych m.in. wg norm PN-EN 547-2+A1:2010, PN-EN 547-3+A1:2010, PN-EN 1005-2+A1:2010, PN-EN 1005-3+A1:2009, PN-EN 13570+A1:2010
 • ergonomia na siedzisku operatora m.in. wg norm PN-EN ISO 4254-1:2016-02, PN-EN ISO 5395-3:2014-02
 • funkcjonalność i bezpieczeństwo elementów sterowniczych i sygnalizacyjnych m.in. wg norm PN-EN ISO 4254-1:2016-02, PN-EN ISO 5395-2:2014-02, PN-EN 12733:2019-01, PN-EN 1672-1:2014-12, PN-EN ISO 13851:2019-05
 • obciążenia fizyczne m.in. wg norm PN-EN 1005-3+A1:2009, PN-EN ISO 4254-1:2016-02, PN-EN ISO 5395-2:2014-02
 • wymiary oznakowania m.in. wg norm PN-ISO 11684:1998, PN-EN 62841-1:2015-11
 • temperatura gorących i zimnych powierzchni m.in. wg norm PN-EN ISO 5395-1:2014-02, PN-EN 14930+A1:2010, PN-EN ISO 13732-1:2009, PN-EN ISO 13732-3:2009

Korzyści dla Klientów ze współpracy z akredytowanym Laboratorium Badawczym:

poprawa jakości i bezpieczeństwa wyrobów

obniżenie ryzyka przy wprowadzaniu na rynek nowych maszyn lub wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań

poprawa wizerunku firmy

AB 053 certyfikat PCA

Nasze sprawozdania z badań uznawane są we wszystkich krajach będących sygnatariuszami wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu ILAC MRA.

Badania prowadzimy również w miejscu wskazanym przez Klienta.
Zobacz więcej
Laboratorium Badawcze oferuje również badania i działania nieobjęte zakresem akredytacji w ramach wprowadzania do obrotu maszyn i urządzeń rolniczych
Sprawdź
Zobacz też ofertę innych badań Centrum Badań Laboratoryjnych
Sprawdź
Previous slide
Next slide

Katarzyna Bartłomiejczak

Tel.: +48 662 098 543
Tel.: +48 61 871 22 18
E-mail: katarzyna.bartlomiejczak@pit.lukasiewicz.gov.pl