Badania, Konserwacja i Ochrona Drewna oraz Materiałów Drewnopochodnych

Zajmujemy się badaniem środków ochrony drewna. Ustalamy ich skuteczność zabezpieczania drewna przed grzybami rozkładającymi drewno, barwicowymi i pleśniowymi. Oznaczamy wnikanie i retencję środków ochrony drewna, oraz agresywność korozyjną wobec stali tych środków.

Badania, Konserwacja i Ochrona Drewna oraz Materiałów Drewnopochodnych – oferta:

PN-C-04906:2015-10 Załącznik A.:  Środki ochrony drewna – Ogólne wymagania i badania. Oznaczanie agresywności korozyjnej środków ochrony drewna wobec stali metodą bezpośrednią.

Instrukcja ITB nr 355/98 p. 5.2 : Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną środkami chemicznymi. Wymagania i badania. Ocena bioodporności drewna budowlanego na grzyby pleśniowe.

PN-EN 113-1:2021-05 : Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych — Metoda badania przeciwko podstawczakom niszczącym drewno — Część 1: Ocena skuteczności biobójczej środków ochrony drewna.

PN-EN 84:2000 :  Środki ochrony drewna – Przyspieszone starzenie zabezpieczonego drewna poprzedzające badanie biologiczne – Procedura wymywania.

PN-EN 12490:2012: Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych – Drewno lite nasycone środkiem ochrony – Oznaczanie wnikania i retencji kreozotu w nasyconym drewnie.

Zakres metody: (5 – 180) kg kreozotu na m3 drewna.

Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)

Zakres metody:

acenaften(0,1- 5)μg/ml

fluoren((0,1- 5)μg/ml

piren (0,1- 5)μg/ml

chryzen(0,1- 5)μg/ml

fluoranten(0,1- 5)μg/ml

benzo(a)piren(0,1- 5)μg/ml

benzo(b)fluoranten (0,1- 5)μg/ml

benzo(k)fluoranten (0,1- 5)μg/ml

dibenzo(a,h)antracen (0,1- 5) μg/ml

indeno(1,2,3-cd)piren(0,1- 5)μg/ml

benzo(a)antracen(0,1- 5)μg/ml

fenantren(0,1- 5)μg/ml

benzo(g,h,i)perylen (0,1- 5)μg/ml

naftalen(0,1- 5)μg/ml

antracen(0,1- 5)μg/ml

AB 053 certyfikat PCA

Nasze sprawozdania z badań uznawane są we wszystkich krajach będących sygnatariuszami wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu ILAC MRA.

Oferta pozostałych badań, konserwacji i ochrony drewna
oraz materiałów drewnopochodnych
Sprawdź
Zobacz też ofertę innych badań Centrum Badań Laboratoryjnych
Sprawdź
Previous slide
Next slide

Anna Stangierska

Tel.: +48 61 849 24 44
E-mail: anna.stangierska@pit.lukasiewicz.gov.pl

Adres do wysyłki próbek

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
Laboratorium Badań Środowiskowych

Winiarska 1
60-654 Poznań